Båt

En båtforsikring omfatter blant annet skade ved brann, lynnedslag, hærverk eller tyveri. Velg mellom en enkeltdekning eller utvidet dekning Ekstra Grønn.
En båtforsikring omfatter blant annet skade ved brann, lynnedslag, hærverk eller tyveri. Velg mellom en enkeltdekning eller utvidet dekning Ekstra Grønn.

Båt enkeltforsikring dekker

 • Brann og tyveri

 • Skade ved brann, lynnedslag og eksplosjon

 • Skader ved tyveri og hærverk

 • Kasko

 • Skade etter sammenstøt, kantring og synking

 • Andre skader som følge av annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning

 • Skade på mast/bom ved brudd og følgene av dette

 • Transportskade på båt og tilbehør

 • Båtredning

 • Vrakfjerning etter skade (10 prosent av forsikringssummen)

 

Båt EkstraGrønn (utvidet dekning)

 • Bagasje dekkes med inntil 30 000 kroner

 • Omfatter fastmontert utstyr uten begrensning i forsikringssum

 • Inkluderer ekstra utenbordsmotor, jolle, seilbrett og lignende

 • Avbruddsforsikring ved brann eller tyveri av båten i sommersesongen (1. mai–31. august)

 • Ekstrautgifter ved henting av båt etter personredning

 • Personredning, dvs. kostnader til ekstra oppholdsutgifter eller hjemreise dersom plutselig uhell med båten gjør det umulig å fortsette reisen
Ønsker du å bli kunde hos oss?

Send oss en forespørsel