Villa

WaterCircles tilbyr to ulike dekninger for villa. Velg mellom Villa standard eller Villa Ekstra Grønn som er en utvidet dekning.
WaterCircles tilbyr to ulike dekninger for villa. Velg mellom Villa standard eller Villa Ekstra Grønn som er en utvidet dekning.

Villa standard

 • Brann
 • Lynnedslag og elektrisk fenomen
 • Vann og rørbrudd
 • Tyveri og skadeverk
 • Naturskade
 • Skade ved snøtyngde eller snøpress
 • Hageanlegg
 • Økonomisk tap ved et offentlig påbud
 • Husleietap
 • Merutgifter offentlig påbud
 • Rettshjelp
 • Rettslig erstatningsansvar
 • Ekstraordinær svikt i bygningens bærekonstruksjon

 

Villa Ekstra Grønn (utvidet dekning)

 • Økt forsikringssum for en rekke av dekningene 
 • Utvidet dekning ved vannskader
 • Dekning ved hussopp og råteskader 
 • Skader ved innsekter og dyr
 • Ombygging ved invaliditet inntil kr. 250 000 
 • Dekning for følgeskade ved utett våtrom
 • Totalskade ved mer enn 75% skade
Ønsker du å bli kunde hos oss?

Send oss en forespørsel