Bedrift    Bedriftsforsikringer 

Arbeidsmaskin

Rullende maskiner i bedriften. Trucker på lageret, traktor for å klippe gress om sommeren og måke parkeringsplassen om vinteren eller andre arbeidsmaskiner som er nødvendige i bedriften. Vår arbeidsmaskinforsikring kan dekke ditt forsikringsbehov.

Se hva forsikringen dekker Kontakt oss

Hva dekker forsikringen?

Matrisene under er oppdatert med vilkår for poliser med startdato etter 01.01.2022

Forsikringen dekker:

Kasko

Delkasko

Brann og tyveri

Bilansvar

Ansvar

Vi erstatter brannskade på bygning med fratrekk av avtalt egenandel. Forsikringen gjelder for skade ved: Brann, dvs. ild som er kommet løs. Plutselig nedsoting og eksplosjon.

Brann

Forsikringen dekker skade som følge av direkte lynnedslag og elektrisk fenomen. Med elektrisk fenomen menes kortslutning, lysbue, overslag og overspenning – også som følge av lyn og tordenvær.

Tyveri

Forsikringen omfatter bruddskade på bygningsledning for vann og annen væske, herunder radiator, varmtvannsbereder eller -beholder, oljetank, septiktank, drenskum, fyrkjele o.l.

Hærverk

Forsikringen dekker skader ved utstrømming av gass, vann eller annen væske fra rørledning med tilknyttet utstyr og skader som følge av vann som plutselig trenger inn i bygning fra terreng eller grunnen i slik mengde at det blir stående vann på gulvet.

Kollisjon

Forsikringen dekker skade ved tyveri fra og hærverk i eller på bygning.

Utforkjøring og velting

Selskapet svarer for skade ved snøtyngde, snøpress og ras fra eller på tak. Unntatt er skade som alene rammer takrenner, snøfangere og markiser.

Ansvar

Vi erstatter brannskade på bygning med fratrekk av avtalt egenandel. Forsikringen gjelder for skade ved: Brann, dvs. ild som er kommet løs. Plutselig nedsoting og eksplosjon.

Kasko   Delkasko   Bilansvar

Brann

Forsikringen dekker skade som følge av direkte lynnedslag og elektrisk fenomen. Med elektrisk fenomen menes kortslutning, lysbue, overslag og overspenning – også som følge av lyn og tordenvær.

Kasko   Delkasko   Brann og tyveri

Tyveri

Forsikringen omfatter bruddskade på bygningsledning for vann og annen væske, herunder radiator, varmtvannsbereder eller -beholder, oljetank, septiktank, drenskum, fyrkjele o.l.

Kasko   Delkasko   Brann og tyveri

Hærverk

Forsikringen dekker skader ved utstrømming av gass, vann eller annen væske fra rørledning med tilknyttet utstyr og skader som følge av vann som plutselig trenger inn i bygning fra terreng eller grunnen i slik mengde at det blir stående vann på gulvet.

Kasko

Kollisjon

Forsikringen dekker skade ved tyveri fra og hærverk i eller på bygning.

Kasko

Utforkjøring og velting

Selskapet svarer for skade ved snøtyngde, snøpress og ras fra eller på tak. Unntatt er skade som alene rammer takrenner, snøfangere og markiser.

Kasko

Se forsikringsvilkår (PDF)

Kontakt oss om våre forsikringer

Vennligst fyll ut kontaktskjemaet under ved spørsmål eller andre henvendelser.

Ved å trykke på Send godtar du at vi benytter opplysningene til å besvare henvendelsen din. Vi vil aldri dele disse opplysningene med tredjepart eller bruke de til markedsføring.