Bedrift    Bedriftsforsikringer 

Bedriftsforsikring

Bedriftsforsikring er en kombinert forsikring med dekninger som kan tilpasses basert på din bedrifts individuelle behov.

Se hva forsikringen dekker Kontakt oss

Forsikringen kan omfatte:

  • Maskiner, inventar løsøre
  • Varer
  • Avbruddstap etter skade
  • Ansvar

I tillegg har forsikringen en mengde inkluderte tilleggsdekninger samt valgfrie tillegsdekninger som gjør at vi kan skreddersy en forsikringsdekning som passer bedriftens behov.

Hva dekker forsikringen?

Matrisene under er oppdatert med vilkår for poliser med startdato etter 01.01.2022

Forsikringen dekker:

Maskiner

Varer

Avbruddstap

Ansvar

Rettslig erstatningsansvar

Vi dekker erstatningskrav mot deg som eier, bruker eller fører av båten med inntil kr 10 000 000,-. I tillegg får du rettshjelp som eier eller bruker av båten, med inntil kr 100 000,- med fratrekk av egenandel kr 5 000,- med tillegg av 20% av det overskytende. I de tilfeller der det er tre eller flere parter på samme side i en sak og de faktiske og juridiske problemstillingene i det alt vesentlige er de samme er den samlede forsikringssummen begrenset til kr 250 000,-

Brannskade

Ulykkesforsikring for fører og passasjer.

Tyveri og hærverk

Vi dekker skader ved brann, lynnedslag og eksplosjon. Vi dekker også skade etter hærverk, samt tyveri av båt og motor, med fratrekk av avtalt egenandel.

Vann og annen væske

Ut over avtalt forsikringssum for fartøyet omfatter forsikringen – begrenset til kr 20 000,- pr skadetilfelle, med fratrekk av avtalt egenandel, bagasje som midlertidig befinner seg ombord. Er denne forsikringssummen tilstrekkelig, omfatter forsikringen også bagasje som tilhører andre. Har du Winterlinedekning, økes summen til kr 50 000,- pr skadetilfelle.

Elektrisk fenomen

Vi dekker kostnader til båtredning og vrakfjerning. Vi dekker også kostnader til inspeksjon av båt etter grunnstøting, selv om ingen skade blir funnet.

Ran og overfall

Vi dekker skader under transport eller opplag, både ved opptak og sjøsetting, med fradrag av avtalt egenandel.

Snøtyngde og snøpress

Vi dekker skader som følge av grunnstøting, sammenstøt og kollisjon, synking, kantring eller annen plutselig ytre hendelse, med fradrag av avtalt egenandel.

Rettslig erstatningsansvar

Vi dekker erstatningskrav mot deg som eier, bruker eller fører av båten med inntil kr 10 000 000,-. I tillegg får du rettshjelp som eier eller bruker av båten, med inntil kr 100 000,- med fratrekk av egenandel kr 5 000,- med tillegg av 20% av det overskytende. I de tilfeller der det er tre eller flere parter på samme side i en sak og de faktiske og juridiske problemstillingene i det alt vesentlige er de samme er den samlede forsikringssummen begrenset til kr 250 000,-

Ansvar

Brannskade

Ulykkesforsikring for fører og passasjer.

Maskiner   Varer   Avbruddstap

Tyveri og hærverk

Vi dekker skader ved brann, lynnedslag og eksplosjon. Vi dekker også skade etter hærverk, samt tyveri av båt og motor, med fratrekk av avtalt egenandel.

Maskiner   Varer   Avbruddstap

Vann og annen væske

Ut over avtalt forsikringssum for fartøyet omfatter forsikringen – begrenset til kr 20 000,- pr skadetilfelle, med fratrekk av avtalt egenandel, bagasje som midlertidig befinner seg ombord. Er denne forsikringssummen tilstrekkelig, omfatter forsikringen også bagasje som tilhører andre. Har du Winterlinedekning, økes summen til kr 50 000,- pr skadetilfelle.

Maskiner   Varer   Avbruddstap

Elektrisk fenomen

Vi dekker kostnader til båtredning og vrakfjerning. Vi dekker også kostnader til inspeksjon av båt etter grunnstøting, selv om ingen skade blir funnet.

Maskiner   Varer   Avbruddstap

Ran og overfall

Vi dekker skader under transport eller opplag, både ved opptak og sjøsetting, med fradrag av avtalt egenandel.

Maskiner   Varer   Avbruddstap

Snøtyngde og snøpress

Vi dekker skader som følge av grunnstøting, sammenstøt og kollisjon, synking, kantring eller annen plutselig ytre hendelse, med fradrag av avtalt egenandel.

Maskiner   Varer   Avbruddstap

Se forsikringsvilkår (PDF)

Kontakt oss om våre forsikringer

Vennligst fyll ut kontaktskjemaet under ved spørsmål eller andre henvendelser.

Ved å trykke på Send godtar du at vi benytter opplysningene til å besvare henvendelsen din. Vi vil aldri dele disse opplysningene med tredjepart eller bruke de til markedsføring.