Ikke fornøyd?

Har du noe å utsette på ditt skadeoppgjør eller vår kundebehandling? Selskapet har som overordnet mål å være best på personlig service og rådgivning. Kundeservice og skadebehandling av høy kvalitet, er derfor en selvfølge. Skulle du likevel være misfornøyd med vår kundebehandling kan du klage til oss som beskrevet nedenfor:

1. Snakk med oss

Snakk først med en av våre medarbeidere, ofte kan vi finne en løsning direkte. I mange tilfeller kan en uenighet skyldes en misforståelse, og en samtale kan være en fin måte å løse dette på. Ta kontakt med din rådgiver, eller kontakt oss på telefon: 67 21 10 00

2. Ta kontakt med vårt Kunderåd

Hvis du ikke er fornøyd med løsningen som kom ut av dialogen med din rådgiver, kan du henvende deg til vårt kunderåd. Kunderådet vil se på saken med nye øyne, selvstendig og upartisk.

Vårt Kunderåd består av 3 ansatte fra WaterCircles forsikring i tillegg til en ekstern representant.

Kunderådet har fullmakt til å fatte beslutning i alle forsikringssaker, bortsett fra i de sakene som er til behandling i Finansklagenemda, eller i domstolene. Du må klage til kunderådet innen seks måneder etter at du har fått endelig svar fra din rådgiver.

Du kan kontakte kunderådet på e-post merk da e-posten kunderåd, eller per post: WaterCircles Forsikring, Kunderådet, Strandveien 50, 1366 Lysaker.
Kunderådet vil ta kontakt med deg så raskt som mulig.

3. Klage til Finansklagenemnda

Er du ikke fornøyd med kunderådets beslutning, kan du bringe saken videre inn for Finansklagenemnda. Finansklagenemnda er opprettet av Næringslivets Hovedorganisasjon, Forbrukerrådet og flere andre organisasjoner. Nemndas hovedoppgave er å løse tvister mellom finansselskaper og deres kunder. Nemndas avgjørelser er rådgivende.

Les mer om klageordningen hos Finansklagenemnda

4. Angrerett

Ved kjøp av forsikring ved såkalt fjernsalg (over telefon eller via nettside/e-post) har du rett til å angre på kjøp av forsikring uten oppsigelsestid. Dette gjelder privatkunder (ikke bedrifter) og alle typer forsikringer med unntak av forsikringer som har kortere varighet enn én måned. Angrefristen for skadeforsikringer er 14 dager etter at kjøpsdato. For personforsikringer er angrefristen 30 dager etter at helsevurdering er foretatt eller 30 dager etter kjøpsdato dersom helsevurdering ikke er nødvendig. Angreretten gjelder ubetinget. Du trenger ikke å oppgi noen grunn.

Du kan sende en melding til oss i e-post, eller benytte angrerettskjema som du finner her.

Forsikringen opphører dagen etter at vi har mottatt din beskjed, men dersom du har vært forsikret før vi mottar meldingen, må du betale for perioden du har vært forsikret. Det samme gjelder trafikkforsikringsavgift ved kjøp av kjøretøysforsikring.