Privat    Privatforsikringer 

Båt

En båtforsikring omfatter blant annet skade ved brann, lynnedslag, hærverk eller tyveri. Finn den Båtforsikringen som passer best for deg. Velg mellom Ansvar, Delkasko, Kasko eller Winterline. Kontakt oss gjerne for rådgivning dersom du er usikker på hvilke dekning du har behov for.

Se hva forsikringen dekker Kontakt oss

Hva dekker forsikringen?

Matrisene under er oppdatert med vilkår for poliser med startdato etter 01.01.2022

Forsikringen dekker:

Winterline

Kasko

Delkasko

Ansvar

Ansvar og rettshjelp

Vi dekker erstatningskrav mot deg som eier, bruker eller fører av båten med inntil Euro 3 000 000,-. I tillegg får du rettshjelp som eier eller bruker av båten, med inntil kr 100 000,- med fratrekk av egenandel kr 5 000,- med tillegg av 20% av det overskytende. I de tilfeller der det er tre eller flere parter på samme side i en sak og de faktiske og juridiske problemstillingene i det alt vesentlige er de samme er den samlede forsikringssummen begrenset til kr 250 000,-

Dekning fører- og passasjerulykke

Ulykkesforsikring for fører og passasjer.

Brann, tyveri og hærverk

Vi dekker skader ved brann, lynnedslag og eksplosjon. Vi dekker også skade etter hærverk, samt tyveri av båt og motor, med fratrekk av avtalt egenandel.

Bagasje

Ut over avtalt forsikringssum for fartøyet omfatter forsikringen – begrenset til kr 20 000,- pr skadetilfelle, med fratrekk av avtalt egenandel, bagasje som midlertidig befinner seg ombord. Er denne forsikringssummen tilstrekkelig, omfatter forsikringen også bagasje som tilhører andre. Har du Winterlinedekning, økes summen til kr 50 000,- pr skadetilfelle.

Båtredning

Vi dekker kostnader til båtredning og vrakfjerning. Vi dekker også kostnader til inspeksjon av båt etter grunnstøting, selv om ingen skade blir funnet.

Transport, opplag, sjøsetting og opptak

Vi dekker skader under transport eller opplag, både ved opptak og sjøsetting, med fradrag av avtalt egenandel.

Skader på båten

Vi dekker skader som følge av grunnstøting, sammenstøt og kollisjon, synking, kantring eller annen plutselig ytre hendelse, med fradrag av avtalt egenandel.

Brudd på mast og bom

For seilbåter dekkes brudd på mast og bom, med fradrag av avtalt egenandel. Gjelder også ved regatta, dersom dette er avtalt.

Kostnader, opphold og hjemreise

Ved skade som medfører at båten må etterlates for reparasjon, dekker vi kostnader til opphold, hjemreise og henting.

Jolle tilhørende forsikrede fartøy

Forsikringen utvides til å omfatte ett av følgende fartøy inntil 4 meter, tilhørende det forsikrede fartøyet: Jolle, gummibåt eller livbåt, samt utenbordsmotor inntil 10 HK, med fratrekk av egenandel på kr 5 000,-

Avbrudd

Avbruddsforsikringen gjelder for erstatningsmessig skade som skjer i tidsrommet fra og med 1.mai til og med 31. august som erstattes etter reglene nedenfor: – Ved tyveri av fartøy utbetales avbruddserstatning for den tiden det har vært borte, regnet fra den dag Selskapet og politiet fikk melding om tyveriet og til det kommer til rette igjen. Kommer fartøyet til rette med skader som åpenbart er knyttet til brukstyveriet eller tyveriet, betales også for normal reparasjonstid. – Ved annen erstatningsmessig skade, som gjør fartøyet sjøudyktig, betales avbruddserstatning for normal reparasjonstid og ventetid fra skaden er meldt til Selskapet og politiet og til det er ferdig reparert. Ved totalskade gis erstatning for 30 dager. Erstatning utbetales med 2 promille av fartøyets forsikringssum pr. dag i inntil 30 dager.

Ladekabel

Tyveri av ladekabel til elbåt eller hybridbåt er dekket med inntil kr 10 000

Drivstoffskader

Forsikringen utvides til å omfatte skader som har oppstått plutselig som følge av: – feilfylling av bensin på dieseltank eller diesel på bensintank – drivstoff infisert av dieseldyr

Opplagsutstyr

Forsikringen er utvidet til å omfatte skade på krybbe, presenning og stativ inntil kr 100.000.

Totalskadegaranti

Dersom båten og/eller motor er tapt, eller utgiftene til reparasjon overstiger 80% av listepris for tilsvarende båt og/eller motor fra importør på skadetidspunktet, erstatter selskapet enten: – Ny tilsvarende båt og/eller motor av samme merke, modell og årgang og med samme utstyr, eller – Kontant det beløp Winterbergh ville betalt for tilsvarende båt og/eller motor. Totalskadegarantien gjelder inntil 3 år fra båt og/eller motor er kjøpt ny.

Plattform til vannscooter

Forsikringen er utvidet til å omfatte tyveri av vannscooterplattform/flytedokk til fortøyning av vannscooter med inntil kr 30 000.

Dekninger som kan kjøpes som tillegg:

Winterline

Kasko

Delkasko

Ansvar

Motor, gir, drivverk og seil

Forsikringen dekker kostnader til reparasjon av skader/ følgeskader eller feil som påvirker båtens funksjon og som skjer plutselig og uforutsett inntil motoren er 10 år. Kan velges som tillegg til både Winterline og Kasko, ved forsikring av båter med motor nyere enn 7 år. For egenandel se vilkår.

Ansvar og rettshjelp

Vi dekker erstatningskrav mot deg som eier, bruker eller fører av båten med inntil kr 10 000 000,-. I tillegg får du rettshjelp som eier eller bruker av båten, med inntil kr 100 000,- med fratrekk av egenandel kr 5 000,- med tillegg av 20% av det overskytende. I de tilfeller der det er tre eller flere parter på samme side i en sak og de faktiske og juridiske problemstillingene i det alt vesentlige er de samme er den samlede forsikringssummen begrenset til kr 250 000,-

Winterline   Kasko   Delkasko   Ansvar

Dekning fører- og passasjerulykke

Ulykkesforsikring for fører og passasjer.

Winterline   Kasko   Delkasko   Ansvar

Brann, tyveri og hærverk

Vi dekker skader ved brann, lynnedslag og eksplosjon. Vi dekker også skade etter hærverk, samt tyveri av båt og motor, med fratrekk av avtalt egenandel.

Winterline   Kasko   Delkasko

Bagasje

Ut over avtalt forsikringssum for fartøyet omfatter forsikringen – begrenset til kr 20 000,- pr skadetilfelle, med fratrekk av avtalt egenandel, bagasje som midlertidig befinner seg ombord. Er denne forsikringssummen tilstrekkelig, omfatter forsikringen også bagasje som tilhører andre. Har du Winterlinedekning, økes summen til kr 50 000,- pr skadetilfelle.

Winterline   Kasko   Delkasko

Båtredning

Vi dekker kostnader til båtredning og vrakfjerning. Vi dekker også kostnader til inspeksjon av båt etter grunnstøting, selv om ingen skade blir funnet.

Winterline   Kasko

Transport, opplag, sjøsetting og opptak

Vi dekker skader under transport eller opplag, både ved opptak og sjøsetting, med fradrag av avtalt egenandel.

Winterline   Kasko

Skader på båten

Vi dekker skader som følge av grunnstøting, sammenstøt og kollisjon, synking, kantring eller annen plutselig ytre hendelse, med fradrag av avtalt egenandel.

Winterline   Kasko

Brudd på mast og bom

For seilbåter dekkes brudd på mast og bom, med fradrag av avtalt egenandel. Gjelder også ved regatta, dersom dette er avtalt.

Winterline   Kasko

Kostnader, opphold og hjemreise

Ved skade som medfører at båten må etterlates for reparasjon, dekker vi kostnader til opphold, hjemreise og henting.

Winterline

Jolle tilhørende forsikrede fartøy

Forsikringen utvides til å omfatte ett av følgende fartøy inntil 4 meter, tilhørende det forsikrede fartøyet: Jolle, gummibåt eller livbåt, samt utenbordsmotor inntil 10 HK, med fratrekk av egenandel på kr 5 000,-

Winterline

Avbrudd

Avbruddsforsikringen gjelder for erstatningsmessig skade som skjer i tidsrommet fra og med 1.mai til og med 31. august som erstattes etter reglene nedenfor: – Ved tyveri av fartøy utbetales avbruddserstatning for den tiden det har vært borte, regnet fra den dag Selskapet og politiet fikk melding om tyveriet og til det kommer til rette igjen. Kommer fartøyet til rette med skader som åpenbart er knyttet til brukstyveriet eller tyveriet, betales også for normal reparasjonstid. – Ved annen erstatningsmessig skade, som gjør fartøyet sjøudyktig, betales avbruddserstatning for normal reparasjonstid og ventetid fra skaden er meldt til Selskapet og politiet og til det er ferdig reparert. Ved totalskade gis erstatning for 30 dager. Erstatning utbetales med 2 promille av fartøyets forsikringssum pr. dag i inntil 30 dager.

Winterline

Ladekabel

Tyveri av ladekabel til elbåt eller hybridbåt er dekket med inntil kr 10 000

Winterline

Drivstoffskader

Forsikringen utvides til å omfatte skader som har oppstått plutselig som følge av: – feilfylling av bensin på dieseltank eller diesel på bensintank – drivstoff infisert av dieseldyr

Winterline

Opplagsutstyr

Forsikringen er utvidet til å omfatte skade på krybbe, presenning og stativ inntil kr 100.000.

Winterline

Totalskadegaranti

Dersom båten og/eller motor er tapt, eller utgiftene til reparasjon overstiger 80% av listepris for tilsvarende båt og/eller motor fra importør på skadetidspunktet, erstatter selskapet enten: – Ny tilsvarende båt og/eller motor av samme merke, modell og årgang og med samme utstyr, eller – Kontant det beløp Winterbergh ville betalt for tilsvarende båt og/eller motor. Totalskadegarantien gjelder inntil 3 år fra båt og/eller motor er kjøpt ny.

Winterline

Plattform til vannscooter

Forsikringen er utvidet til å omfatte tyveri av vannscooterplattform/flytedokk til fortøyning av vannscooter med inntil kr 30 000.

Winterline

Dekninger som kan kjøpes som tillegg

Motor, gir, drivverk og seil

Forsikringen dekker kostnader til reparasjon av skader/ følgeskader eller feil som påvirker båtens funksjon og som skjer plutselig og uforutsett inntil motoren er 10 år. Kan velges som tillegg til både Winterline og Kasko, ved forsikring av båter med motor nyere enn 7 år. For egenandel se vilkår.

Winterline   Kasko

Se forsikringsvilkår (PDF)

Kontakt oss om våre forsikringer

Vennligst fyll ut kontaktskjemaet under ved spørsmål eller andre henvendelser.

Ved å trykke på Send godtar du at vi benytter opplysningene til å besvare henvendelsen din. Vi vil aldri dele disse opplysningene med tredjepart eller bruke de til markedsføring.