Privat    Privatforsikringer 

Bilforsikring

Winterbergh sin motorforsikring har fire ulike dekninger. Basert på ditt behov kan du velge alt fra Winterbergh ansvar til vår toppdekning Winterline. Din personlige rådgiver hjelper deg med hvilken dekning som passer for deg.

Se hva forsikringen dekker Kontakt oss

Hva dekker forsikringen?

Forsikringen dekker:

Winterline

Kasko

Delkasko

Ansvar

Ansvar

Gir ubegrenset erstatning ved skade på personer. Andres kjøretøy, bygninger og andres gjenstander er dekket med inntil kr 100 000 000,-

Rettshjelp

Vi dekker utgifter til advokatbistand i en tvist med inntil kr 100.000,- med fratrekk av egenandel kr 5.000,- med tillegg av 20% av det overskytende.

Fører- og passasjerulykke

Vi gir erstatning ved personskade på fører og/eller passasjer.

Brann

Vi dekker skade på bil som følge av brann, lynnedslag, og eksplosjon, med fratrekk av avtalt egenandel.

Tyveri

Vi dekker tyveri av bilen din eller fysisk skade på bilen som følge av forsøk på tyveri, med fratrekk av avtalt egenandel.

Glasskader

Vi dekker skade på front-, side- og bakvinduer, samt glasstak og takluker av glass. Forsikringen dekker ikke lykter eller speil. Ved reparasjon av rute trekkes ingen egenandel. Må ruten byttes, trekkes en egenandel på kr 3 000,-. Vi har avtale med Hurtigruta Carglass. Finn din nærmeste avdeling og book time på www.carglass.no

Veihjelp

Vi dekker veihjelp i Norden med fradrag av egenandel på kr 500,-. Vi har avtale med Viking Redningstjeneste, ta kontakt på tlf 06000

Veihjelp utvidet

Vi dekker veihjelp i Norden. På reiser i inntil 3 måneder gjelder forsikringen også i de øvrige deler av Europa unntatt Tyrkia, Russland, Belarus og Kosovo. Veihjelpsdekningen gjelder også på hjemmeadressen med fradrag av egenandel på kr 500,-
Vi har avtale med Viking Redningstjeneste, ta kontakt på tlf 06000

Bagasje

Vi dekker tyveri av bagasje i bil samt bagasje som skades hvis bilen blir utsatt for skade. Erstatningen dekker inntil kr 5 000,-

Tilleggsutstyr

Vi dekker tilleggsutstyr, dekor, folie og spesiell lakk. Forsikringen omfatter også dekor/reklametekst og lakkering ut over motorvognens seriemessige utførelse. Erstatningen dekker inntil kr 10 000,-

Utforkjøring, kollisjon og velt

Vi dekker skade på egen bil ved utforkjøring, velt, kollisjon, hærverk eller skader som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre hendelse, med fratrekk av avtalt egenandel.

Leiebil

Kasko: Leiebil for kr 375,- per dag i inntil 10 dager.
Winterline: Leiebil for kr 600,- per dag i hele reperasjonstiden maks 45 dager.

Totalskade

Om reparasjonsomkostningene vil overstige 80 % av motorvognens samlede kjøpesum som ny inkludert verdien av fast montert utstyr, gjelder følgende:

Kasko – Skaden må inntreffe innen et år etter at motorvognen ble registrert som fabrikkny og motorvognen ikke har vært kjørt over 20 000 km.

Winterline – Skaden må intreffe innen tre år, og motorvognen ikke har vært kjørt over 60.000 km.

Feilfylling

Ved fylling av feil drivstoff på kjøretøyet, for eksempel bensin på dieselbil, dekkes reparasjon av skader på kjøretøyets drivstoffsystem og motor.

Nøkkelforsikring

Skade på eller tap av bilnøkkel. Forsikringen dekker kostnader til ny nøkkel, programmering og omkoding som følge av en tilfeldig, plutselig ytre hendelse. Samme gjelder om nøkkel blir mistet eller stjålet. Skadeårsak må være kjent, og tapet må kunne knyttes til et bestemt skadetidspunkt. Erstatningen er begrenset til 20.000 kroner. Egenandelen er 1.000 kroner.

Parkeringsskade

Erstatter inntil 40.000 kroner ved parkeringsskade uten bonustap.

Utvidet dekning bagasje og tilleggsutstyr

Dekker inntil 20.000 kroner for bagasje og inntil 40.000 kroner for tilleggsutstyr, dekor, folie og spesiell lakk. 

Startleie ved leasing

Ved totalskade på leaset bil utbetales resterende startleie. Dersom motorvognen totalskades eller anses tapt som følge av tyveri, betaler Selskapet innskudd forholdsmessig nedskrevet ut fra hvor mange hele måneder som er gjenstående av leieforholdet til leietaker med inntil kr 100 000,-

Motor- og girskade

Hvis motor, girkasse eller drivverk havarerer før bilen er 8 år, og ikke har kjørt mer enn 200 000 km, reparerer vi eller bytter den ut. Dekker også batteripakke på elbil og hybrid. Dekker ikke skader som følge av normal slitasje, manglende vedlikehold eller trimming.

For egenandel se vilkår.

Ansvar

Gir ubegrenset erstatning ved skade på personer. Andres kjøretøy, bygninger og andres gjenstander er dekket med inntil kr 100 000 000,-

Winterline   Kasko   Delkasko   Ansvar

Rettshjelp

Vi dekker utgifter til advokatbistand i en tvist med inntil kr 100.000,- med fratrekk av egenandel kr 5.000,- med tillegg av 20% av det overskytende.

Winterline   Kasko   Delkasko   Ansvar

Fører- og passasjerulykke

Vi gir erstatning ved personskade på fører og/eller passasjer.

Winterline   Kasko   Delkasko   Ansvar

Brann

Vi dekker skade på bil som følge av brann, lynnedslag, og eksplosjon, med fratrekk av avtalt egenandel.

Winterline   Kasko   Delkasko

Tyveri

Vi dekker tyveri av bilen din eller fysisk skade på bilen som følge av forsøk på tyveri, med fratrekk av avtalt egenandel.

Winterline   Kasko   Delkasko

Glasskader

Vi dekker skade på front-, side- og bakvinduer, samt glasstak og takluker av glass. Forsikringen dekker ikke lykter eller speil. Ved reparasjon av rute trekkes ingen egenandel. Må ruten byttes, trekkes en egenandel på kr 2 500,-. Vi har avtale med Hurtigruta Carglass. Finn din nærmeste avdeling og book time på www.carglass.no

Winterline   Kasko   Delkasko

Veihjelp

Vi dekker veihjelp i Norden med fradrag av egenandel på kr 500,-. Vi har avtale med Viking Redningstjeneste, ta kontakt på tlf 06000

Winterline   Kasko   Delkasko

Veihjelp utvidet

Vi dekker veihjelp i Norden. På reiser i inntil 3 måneder gjelder forsikringen også i de øvrige deler av Europa samt i Israel og Tyrkia. Veihjelpsdekningen gjelder også på hjemmeadressen med fradrag av egenandel på kr 500,-
Vi har avtale med Viking Redningstjeneste, ta kontakt på tlf 06000

Winterline   Kasko

Bagasje

Vi dekker tyveri av bagasje i bil samt bagasje som skades hvis bilen blir utsatt for skade. Erstatningen dekker inntil kr 5 000,-

Winterline   Kasko

Tilleggsutstyr

Vi dekker tilleggsutstyr, dekor, folie og spesiell lakk. Forsikringen omfatter også dekor/reklametekst og lakkering ut over motorvognens seriemessige utførelse. Erstatningen dekker inntil kr 10 000,-

Winterline   Kasko

Utforkjøring, kollisjon og velt

Vi dekker skade på egen bil ved utforkjøring, velt, kollisjon, hærverk eller skader som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre hendelse, med fratrekk av avtalt egenandel.

Winterline   Kasko

Leiebil

Kasko: Leiebil for kr 375,- per dag i inntil 10 dager.
Winterline: Leiebil for kr 600,- per dag i hele reperasjonstiden maks 45 dager.

Winterline   Kasko

Totalskade

Om reparasjonsomkostningene vil overstige 80 % av motorvognens samlede kjøpesum som ny inkludert verdien av fast montert utstyr, gjelder følgende:

Kasko – Skaden må inntreffe innen et år etter at motorvognen ble registrert som fabrikkny og motorvognen ikke har vært kjørt over 20 000 km.

Elite – Skaden må intreffe innen tre år, og motorvognen ikke har vært kjørt over 60.000 km.

Winterline   Kasko

Feilfylling

Ved fylling av feil drivstoff på kjøretøyet, for eksempel bensin på dieselbil, dekkes reparasjon av skader på kjøretøyets drivstoffsystem og motor, med fratrekk av avtalt egenandel.

Winterline

Nøkkelforsikring

Skade på eller tap av bilnøkkel. Forsikringen dekker kostnader til ny nøkkel, programmering og omkoding som følge av en tilfeldig, plutselig ytre hendelse. Samme gjelder om nøkkel blir mistet eller stjålet. Skadeårsak må være kjent, og tapet må kunne knyttes til et bestemt skadetidspunkt. Erstatningen er begrenset til 20.000 kroner. Egenandelen er 1.000 kroner.

Winterline

Parkeringsskade

Erstatter inntil 40.000 kroner ved parkeringsskade uten bonustap.

Winterline

Utvidet dekning bagasje og tilleggsutstyr

Dekker inntil 20.000 kroner for bagasje og inntil 40.000 kroner for tilleggsutstyr, dekor, folie og spesiell lakk. 

Winterline

Startleie ved leasing

Ved totalskade på leaset bil utbetales resterende startleie. Dersom motorvognen totalskades eller anses tapt som følge av tyveri, betaler Selskapet innskudd forholdsmessig nedskrevet ut fra hvor mange hele måneder som er gjenstående av leieforholdet til leietaker med inntil kr 100 000,-

Winterline

Motor- og girskade

Hvis motor, girkasse eller drivverk havarerer før bilen er 8 år, og ikke har kjørt mer enn 200 000 km, reparerer vi eller bytter den ut. Dekker også batteripakke på elbil og hybrid. Dekker ikke skader som følge av normal slitasje, manglende vedlikehold eller trimming.

For egenandel se vilkår.

Winterline

Se forsikringsvilkår (PDF)

Kontakt oss om våre forsikringer

Vennligst fyll ut kontaktskjemaet under ved spørsmål eller andre henvendelser.

Ved å trykke på Send godtar du at vi benytter opplysningene til å besvare henvendelsen din. Vi vil aldri dele disse opplysningene med tredjepart eller bruke de til markedsføring.