Privat    Privatforsikringer 

Fritidshus

Winterbergh tilbyr to ulike dekninger for fritidshus. Velg mellom Winterbergh Fritidshus standard eller Fritidshus Winterline som er en utvidet dekning. Din personlige rådgiver hjelper deg med hvilken dekning som passer ditt behov.

Se hva forsikringen dekker Kontakt oss

Hva dekker forsikringen?

Forsikringen dekker:

Winterline

Standard

Fullverdi

Fullverdiforsikret bygning er forsikret for inntil hva det på skadedagen ville ha kostet å gjenoppføre tilsvarende, eller i det vesentlige tilsvarende, bygning på skadestedet – gjenoppføringsprisen, med fratrekk av avtalt egenandel.

Brannskade

Fullverdiforsikret bygning er forsikret for inntil hva det på skadedagen ville ha kostet å gjenoppføre tilsvarende, eller i det vesentlige tilsvarende, bygning på skadestedet – gjenoppføringsprisen, med fratrekk av avtalt egenandel.

Vann- og rørskader

Vi dekker utstrømming fra rørledning og tilknyttet utstyr ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse. Innvendige følgeskader ved vann som plutselig trenger inn i bygning direkte fra terreng når det fører til synlig frittstående vann over laveste gulv. Lekkasje fra akvarium eller vannseng.

Tyveri, innbrudd og skadeverk

Vi erstatter tyveri av bygningsdeler og skadeverk på bygning, med fratrekk av avtalt egenandel. Dekningen gjelder også for utvendig vannbasseng/ annen badeinnretning tilknyttet bygningens faste rørledningsanlegg.

Naturskade

Blir fritidsboligen din skadet som følge av naturskader som flom, storm, skred, flodbølger, meteorittnedslag eller jordskjelv, erstatter vi skadene, med fratrekk av kr 8 000,- i egenandel.

Ansvar og rettshjelp

Hvis du i kraft av å være hytteeier får et rettslig erstatningsansvar for skade på annen person eller andres ting, hjelper vi deg med saken og dekker et eventuelt erstatningskrav. Selskapets samlede erstatningsplikt er begrenset til kr 5 000 000,- ved hvert skadetilfelle, med fratrekk av kr 5 000,- i egenandel. Hvis du som huseier er part i en tvist, dekker vi utgifter til advokat, sakkyndige, retten og vitner med inntil kr 100 000,- , med fratrekk av egenandel kr 5 000,- tillegg av 20% av det overskytende. I de tilfeller der det er tre eller flere parter på samme side i en sak og de faktiske og juridiske problemstillingene i det alt vesentlige er de samme er den samlede forsikringssummen begrenset til kr 250 000,-

Følgeskader etter utett yttertak og yttervegg

Vi dekker innvendige følgeskader som skyldes at vann over terrengnivå plutselig har trengt inn i bygning, med fratrekk av avtalt egenandel. Dersom bygningen i løpet av de siste 36 måneder har vært rammet av skade med samme årsak, økes egenandelen med kr 25 000. Kostnader ved å utbedre utettheten er ikke dekket.

Følgeskader som skyldes feil av håndverker

Følgeskade som oppstår plutselig som er en direkte følge av håndverks-/entreprenørfeil som kan dokumenteres utført siste 10 år, med fratrekk av avtalt egenandel. Kostnader til utbedring av selve feilen/mangelen, er ikke dekket.

Skade på våtrom

Forsikringen er utvidet til å omfatte følgeskade på andre rom etter vann fra utett våtrom, med fratrekk av avtalt egenandel.

Sopp og råteskade

Vi dekker skade forårsaket av sopp og råte som ødelegger treverk. Vi erstatter ikke råteskader på dører, vinduer og utvendig treverk, eller skade som bare virker skjemmende på bygningens utseende. Forsikringen kan også tegnes som tillegsdekning på Fritidsbolig standard.

Bekjempelse og skader etter skadedyr og insekter

Vi dekker bekjempelse av skadedyr eller skadeinsekter i boligen din. Vi bekjemper skadedyr, mus og rotter etter påvist aktivitet. Påfører skadedyrene/insektene skade på huset ditt, dekker vi også bygningsskaden. Du må selv sikre bygningen mot nye skadedyrsangrep – som for eksempel å tette sprekker i veggen.

Fullverdi

Fullverdiforsikret bygning er forsikret for inntil hva det på skadedagen ville ha kostet å gjenoppføre tilsvarende, eller i det vesentlige tilsvarende, bygning på skadestedet – gjenoppføringsprisen, med fratrekk av avtalt egenandel.

Winterline    Standard

Brannskade

Fullverdiforsikret bygning er forsikret for inntil hva det på skadedagen ville ha kostet å gjenoppføre tilsvarende, eller i det vesentlige tilsvarende, bygning på skadestedet – gjenoppføringsprisen, med fratrekk av avtalt egenandel.

Winterline    Standard

Vann- og rørskader

Vi dekker utstrømming fra rørledning og tilknyttet utstyr ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse. Innvendige følgeskader ved vann som plutselig trenger inn i bygning direkte fra terreng når det fører til synlig frittstående vann over laveste gulv. Lekkasje fra akvarium eller vannseng.

Winterline    Standard

Tyveri, innbrudd og skadeverk

Vi erstatter tyveri av bygningsdeler og skadeverk på bygning, med fratrekk av avtalt egenandel. Dekningen gjelder også for utvendig vannbasseng/ annen badeinnretning tilknyttet bygningens faste rørledningsanlegg.

Winterline    Standard

Naturskade

Blir fritidsboligen din skadet som følge av naturskader som flom, storm, skred eller jordskjelv, erstatter vi skadene, med fratrekk av kr 8 000,- i egenandel.

Winterline    Standard

Ansvar og rettshjelp

Hvis du i kraft av å være hytteeier får et rettslig erstatningsansvar for skade på annen person eller andres ting, hjelper vi deg med saken og dekker et eventuelt erstatningskrav. Selskapets samlede erstatningsplikt er begrenset til kr 5 000 000,- ved hvert skadetilfelle, med fratrekk av kr 5 000,- i egenandel. Hvis du som huseier er part i en tvist, dekker vi utgifter til advokat, sakkyndige, retten og vitner med inntil kr 100 000,- , med fratrekk av egenandel kr 5 000,- tillegg av 20% av det overskytende. I de tilfeller der det er tre eller flere parter på samme side i en sak og de faktiske og juridiske problemstillingene i det alt vesentlige er de samme er den samlede forsikringssummen begrenset til kr 250 000,-

Winterline    Standard

Følgeskader etter utett yttertak og yttervegg

Vi dekker innvendige følgeskader som skyldes at vann over terrengnivå plutselig har trengt inn i bygning, med fratrekk av avtalt egenandel. Dersom bygningen i løpet av de siste 36 måneder har vært rammet av skade med samme årsak, økes egenandelen med kr 25 000. Kostnader ved å utbedre utettheten er ikke dekket.

Winterline

Følgeskader som skyldes feil av håndverker

Følgeskade som oppstår plutselig som er en direkte følge av håndverks-/entreprenørfeil som kan dokumenteres utført siste 10 år, med fratrekk av avtalt egenandel. Kostnader til utbedring av selve feilen/mangelen, er ikke dekket.

Winterline

Skade på våtrom

Forsikringen er utvidet til å omfatte følgeskade på andre rom etter vann fra utett våtrom, med fratrekk av avtalt egenandel.

Winterline

Sopp og råteskade

Vi dekker skade forårsaket av sopp og råte som ødelegger treverk. Vi erstatter ikke råteskader på dører, vinduer og utvendig treverk, eller skade som bare virker skjemmende på bygningens utseende. Forsikringen kan også tegnes som tillegsdekning på Fritidsbolig standard.

Winterline

Bekjempelse og skader etter skadedyr og insekter

Vi dekker bekjempelse av skadedyr eller skadeinsekter i boligen din. Vi bekjemper skadedyr, mus og rotter etter påvist aktivitet. Påfører skadedyrene/insektene skade på huset ditt, dekker vi også bygningsskaden. Du må selv sikre bygningen mot nye skadedyrsangrep – som for eksempel å tette sprekker i veggen.

Winterline

Se forsikringsvilkår (PDF)

Kontakt oss om våre forsikringer

Vennligst fyll ut kontaktskjemaet under ved spørsmål eller andre henvendelser.

Ved å trykke på Send godtar du at vi benytter opplysningene til å besvare henvendelsen din. Vi vil aldri dele disse opplysningene med tredjepart eller bruke de til markedsføring.