Privat    Privatforsikringer 

Husdyr

Winterbergh tilbyr husdyrforsikring for hund og katt. Blir ditt husdyr syk eller skadet, har du ingen dekning i det offentlige. Om du ikke har husdyrforsikring, vil alle utgifter måtte dekkes av deg. Har du hundeforsikring i WaterCircles, vil du kunne få dekket både veterinærutgifter og tap av husdyr.

Se hva forsikringen dekker Kontakt oss

Hva dekker forsikringen?

Forsikringen dekker:

Veterinærutgifter

Livsforsikring

Veterinærutgifter

Med veterinærutgifter menes utgifter til veterinærbehandling som følge av en ulykkesskade eller sykdom som oppstår i Norden. Du kan selv velge forsikringssum på 10 000, 15 000, 20 000, 25 000, 30 000 eller 50 000 kroner. Det er ingen sumbegrensning per skade, men inntil valgt forsikringssum i året.

Forsikringen gir ikke rett til refusjon av veterinærutgifter ved sykdom, feil eller svakheter som husdyret hadde da forsikringen trådte i kraft eller som er blitt påvist eller har vist symptomer innen 20 dager etter at forsikringen trådte i kraft. For allergi er karenstiden 60 dager. Karenstiden gjelder ikke ved flytting fra annet selskap eller hvis dyret har vært forsikret i WaterCircles med annen eier. Ved forhøyelse starter ny karenstid for forhøyelsen.

Medisiner

Du får dekket utgifter til reseptbelagte medisiner utlevert eller foreskrevet av veterinær inntil valgte sum for veterinærutgifter per år.

MR, CT og scintigrafi

Får hunden din behov for MR, CT eller scintigrafi dekkes det med inntil kr 5 000,- til sammen pr år.

Fysioterapi/rehabilitering

Fysioterapi/rehabilitering rekvirert av eller utført av veterinær med inntil kr 5 000,- pr år.

Kreftbehandling

Kreftbehandling med cellegift eller stråling med inntil kr 5 000,- pr år.

Keisersnitt/fødselshjelp

Utgifter til keisersnitt/fødselshjelp én gang i løpet av hundens levetid. Hunden må ha vært forsikret sammenhengende i Selskapet i mer enn ett år.

Avlivning

Utgifter til avlivning av dyrevernsmessige årsaker til og med det forsikringsåret hunden fyller 10 år. Avlivningen skal være anbefalt av veterinær.

Veterinærutgifter valpekull

Erstattes med inntil kr 6 000 per valp. Gjelder fra valpen er én måned gammel til den dagen den overleveres kjøper. Forsikringen dekker ikke lenger enn til fylte tre måneder.

Kremering

Felleskremering dekkes av forsikringen og gjelder til og med det forsikringsåret hunden fyller 10 år. Kostnader i forbindelse med separat kremering er ikke omfattet av forsikringen.

Dødsfall

Forsikringen gir rett til dødsfallserstatning hvis hunden dør eller må avlives av dyrevernsmessige årsaker i forsikringstiden som følge av erstatningsmessig ulykke eller sykdom. Eventuell avlivning skal være anbefalt av veterinær og fremkomme av journal.

Forsvunnet hund

Dødsfallserstatning utbetales hvis hunden blir stjålet eller blir borte. Dette skal meldes til politiet og Selskapet. Husdyret ansees tapt 3 måneder etter at den er meldt savnet.

Tap av bruksverdi

Denne delen av forsikringen gjelder dersom hunden får varig tap av bruksverdi som følge av sykdom eller ulykkestilfelle som er dekket av forsikringen til og med det forsikringsåret hunden fyller 7 år. Tapet av bruksverdi må attesteres av veterinær. Erstatningen utgjør 50 % av hundens livsforsikringssum, og kan kun utbetales én gang i løpet av hundens liv.

Veterinærutgifter

Med veterinærutgifter menes utgifter til veterinærbehandling som følge av en ulykkesskade eller sykdom som oppstår i Norden. Du kan selv velge forsikringssum på 10 000, 15 000, 20 000, 25 000, 30 000 eller 50 000 kroner. Det er ingen sumbegrensning per skade, men inntil valgt forsikringssum i året.

Forsikringen gir ikke rett til refusjon av veterinærutgifter ved sykdom, feil eller svakheter som husdyret hadde da forsikringen trådte i kraft eller som er blitt påvist eller har vist symptomer innen 20 dager etter at forsikringen trådte i kraft. For allergi er karenstiden 60 dager. Karenstiden gjelder ikke ved flytting fra annet selskap eller hvis dyret har vært forsikret i WaterCircles med annen eier. Ved forhøyelse starter ny karenstid for forhøyelsen.

Veterinærutgifter

Medisiner

Du får dekket utgifter til reseptbelagte medisiner utlevert eller foreskrevet av veterinær inntil valgte sum for veterinærutgifter per år.

Veterinærutgifter

MR, CT og scintigrafi

Får hunden din behov for MR, CT eller scintigrafi dekkes det med inntil kr 5 000,- til sammen pr år.

Veterinærutgifter

Fysioterapi/rehabilitering

Fysioterapi/rehabilitering rekvirert av eller utført av veterinær med inntil kr 5 000,- pr år.

Veterinærutgifter

Kreftbehandling

Kreftbehandling med cellegift eller stråling med inntil kr 5 000,- pr år.

Veterinærutgifter

Keisersnitt/fødselshjelp

Utgifter til keisersnitt/fødselshjelp én gang i løpet av hundens levetid. Hunden må ha vært forsikret sammenhengende i Selskapet i mer enn ett år.

Veterinærutgifter

Avlivning

Utgifter til avlivning av dyrevernsmessige årsaker til og med det forsikringsåret hunden fyller 10 år. Avlivningen skal være anbefalt av veterinær.

Veterinærutgifter

Veterinærutgifter valpekull

Erstattes med inntil kr 6 000 per valp. Gjelder fra valpen er én måned gammel til den dagen den overleveres kjøper. Forsikringen dekker ikke lenger enn til fylte tre måneder.

Veterinærutgifter

Kremering

Felleskremering dekkes av forsikringen og gjelder til og med det forsikringsåret hunden fyller 10 år. Kostnader i forbindelse med separat kremering er ikke omfattet av forsikringen.

Veterinærutgifter

Dødsfall

Forsikringen gir rett til dødsfallserstatning hvis hunden dør eller må avlives av dyrevernsmessige årsaker i forsikringstiden som følge av erstatningsmessig ulykke eller sykdom. Eventuell avlivning skal være anbefalt av veterinær og fremkomme av journal.

Livsforsikring

Forsvunnet hund

Dødsfallserstatning utbetales hvis hunden blir stjålet eller blir borte. Dette skal meldes til politiet og Selskapet. Husdyret ansees tapt 3 måneder etter at den er meldt savnet.

Livsforsikring

Tap av bruksverdi

Denne delen av forsikringen gjelder dersom hunden får varig tap av bruksverdi som følge av sykdom eller ulykkestilfelle som er dekket av forsikringen til og med det forsikringsåret hunden fyller 7 år. Tapet av bruksverdi må attesteres av veterinær. Erstatningen utgjør 50 % av hundens livsforsikringssum, og kan kun utbetales én gang i løpet av hundens liv.

Livsforsikring

Se forsikringsvilkår (PDF)

Kontakt oss om våre forsikringer

Vennligst fyll ut kontaktskjemaet under ved spørsmål eller andre henvendelser.

Ved å trykke på Send godtar du at vi benytter opplysningene til å besvare henvendelsen din. Vi vil aldri dele disse opplysningene med tredjepart eller bruke de til markedsføring.