Privat    Privatforsikringer 

Reise

Helårs reiseforsikring gjelder i hele verden. Forsikringen omfatter blant annet reisegods, sykdom og ulykke på reise.

Se hva forsikringen dekker Kontakt oss

Du kan velge mellom

  • Standard Singel og Familie:
    Helårsdekning. Gjelder i hele verden i inntil 45 dager.
  • Winterline Singel og Familie:
    Helårsdekning. Gjelder i hele verden i inntil 75 dager

Singeldekning omfatter kun den forsikrede, mens familiedekningen i tillegg omfatter samboer/ektefelle samt hjemmeboende barn inntil 21 år.

Kontakt din rådgiver for rådgivning dersom du er usikker på hvilke dekning du har behov for.

Hva dekker forsikringen?

Forsikringen dekker:

Winterline

Standard

Utgifter ved sykdom eller ulykke

Ved uventet akutt sykdom eller ulykke under reisen dekker vi medisinske behandlingsutgifter som påløper under reisen. I tillegg omfattes merutgifter ved medisinsk evakuering, hjemkallelse, returreise, innhenting av en fastlagt reiserute og kompensasjon for avbrutt reise/tapte feriedager.

Ulykkesforsikring

Forsikringen gjelder ved dødsfall, livsvarig medisinsk invaliditet og behandlingsutgifter som følge av ulykke på reise. Selskapet erstatter vanlige og nødvendige behandlingsutgifter i Norge og som påløper i løpet av de to første årene etter skaden. Etter fylte 70 år utbetales det ikke erstatning ved død/invaliditet. Behandlingsutgifter erstattes allikevel med inntil kr 5.000 også etter fylte 70 år.

Reisegods

Inntil avtalt forsikringssum omfatter forsikringen tap av/skade på ditt reisegods som følge av blant annet tyveri, ran, innbrudd og transportskade/tap når reisegods er sendt som innsjekket bagasje

Forsinket bagasje

Når innsjekket bagasje ankommer minst 4 timer forsinket til reisemålet, refunderes nødvendige og dokumenterte utgifter ved innkjøp av klær og toalettsaker for bruk i den tiden bagasjen er savne med inntil kr 6.000 pr. person, inntil kr 20.000 pr. familie. 

Med Reise Winterline refunderer vi også leie av sykkel, barnevogn, ski eller annet sportsutstyr når dette er forsinket til reisemålet, inntil kr 6.000 pr. person, inntil kr 20.000 pr. familie

Forsinkelser

Ved forsinket ankomst til forhåndsbetalt transport, eller dersom det offentlige transportmiddel du skal reise med ikke går til avtalt tidspunkt, dekkes nødvendige og dokumenterte merutgifter for å innhente den planlagte reiseruten inntil angitte beløpsbegrensninger.

Avbestilling av reise

Selskapet erstatter avbestillingsomkostninger når du ikke kan gjennomføre reisen på grunn av blant annet sykdom, ulykke eller dødsfall. Avbestilling av jobb-/tjenestereise er ikke dekket av forsikringen.

Rettshjelp og ansvarsforsikring

Forsikringen dekker det rettslige erstatningsansvaret du som privatperson kan pådra deg på reiser utenfor Norden. Dersom du som privatperson blir part i en rettstvist som krever juridisk bistand før reisen er avsluttet, dekker selskapet advokatutgifter/juridisk bistand med inntil kr 20.000 pr. tvist. Idømte saksomkostninger er ikke omfattet. Med Reise Winterline erstatter vi inntil kr 100.000 pr. tvist.

Kjæledyr

Selskapet erstatter inntil kr.1.000 pr. skadetilfelle for nødvendige veterinærutgifter på grunn av akutt sykdom eller ulykkesskade inntruffet på reise utenfor Norden, innen EU/EØS.

Egenandel på leiebil

Ved skade på eller tyveri av din leiebil i løpet av feriereisen og i leieperioden, refunderer vi egenandelen du som leietaker blir holdt ansvarlig for i henhold til leiekontrakten du har med utleiefirmaet. 

Leie av utstyr ved forsinkelse

Med Reise Elite refunderer vi leie av sykkel, barnevogn, ski eller annet sportsutstyr når dette er forsinket til reisemålet, inntil kr 6.000 pr. person, inntil kr 20.000 pr. familie

Utgifter ved sykdom eller ulykke

Ved uventet akutt sykdom eller ulykke under reisen dekker vi medisinske behandlingsutgifter som påløper under reisen. I tillegg omfattes merutgifter ved medisinsk evakuering, hjemkallelse, returreise, innhenting av en fastlagt reiserute og kompensasjon for avbrutt reise/tapte feriedager.

Winterline    Standard

Ulykkesforsikring

Forsikringen gjelder ved dødsfall, livsvarig medisinsk invaliditet og behandlingsutgifter som følge av ulykke på reise. Selskapet erstatter vanlige og nødvendige behandlingsutgifter i Norge og som påløper i løpet av de to første årene etter skaden. Etter fylte 70 år utbetales det ikke erstatning ved død/invaliditet. Behandlingsutgifter erstattes allikevel med inntil kr 5.000 også etter fylte 70 år.

Winterline    Standard

Reisegods

Inntil avtalt forsikringssum omfatter forsikringen tap av/skade på ditt reisegods som følge av blant annet tyveri, ran, innbrudd og transportskade/tap når reisegods er sendt som innsjekket bagasje

Winterline    Standard

Forsinket bagasje

Når innsjekket bagasje ankommer minst 4 timer forsinket til reisemålet, refunderes nødvendige og dokumenterte utgifter ved innkjøp av klær og toalettsaker for bruk i den tiden bagasjen er savne med inntil kr 6.000 pr. person, inntil kr 20.000 pr. familie. 

Med Reise Winterline refunderer vi også leie av sykkel, barnevogn, ski eller annet sportsutstyr når dette er forsinket til reisemålet, inntil kr 6.000 pr. person, inntil kr 20.000 pr. familie

Winterline    Standard

Forsinkelser

Ved forsinket ankomst til forhåndsbetalt transport, eller dersom det offentlige transportmiddel du skal reise med ikke går til avtalt tidspunkt, dekkes nødvendige og dokumenterte merutgifter for å innhente den planlagte reiseruten inntil angitte beløpsbegrensninger.

Winterline    Standard

Avbestilling av reise

Selskapet erstatter avbestillingsomkostninger når du ikke kan gjennomføre reisen på grunn av blant annet sykdom, ulykke eller dødsfall. Avbestilling av jobb-/tjenestereise er ikke dekket av forsikringen.

Winterline    Standard

Rettshjelp og ansvarsforsikring

Forsikringen dekker det rettslige erstatningsansvaret du som privatperson kan pådra deg på reiser utenfor Norden. Dersom du som privatperson blir part i en rettstvist som krever juridisk bistand før reisen er avsluttet, dekker selskapet advokatutgifter/juridisk bistand med inntil kr 20.000 pr. tvist. Idømte saksomkostninger er ikke omfattet. Med Reise Winterline erstatter vi inntil kr 100.000 pr. tvist.

Winterline    Standard

Kjæledyr

Selskapet erstatter inntil kr.1.000 pr. skadetilfelle for nødvendige veterinærutgifter på grunn av akutt sykdom eller ulykkesskade inntruffet på reise utenfor Norden, innen EU/EØS.

Winterline    Standard

Egenandel på leiebil

Ved skade på eller tyveri av din leiebil i løpet av feriereisen og i leieperioden, refunderer vi egenandelen du som leietaker blir holdt ansvarlig for i henhold til leiekontrakten du har med utleiefirmaet.

Winterline

Leie av utstyr ved forsinkelse

Med Reise Elite refunderer vi leie av sykkel, barnevogn, ski eller annet sportsutstyr når dette er forsinket til reisemålet, inntil kr 6.000 pr. person, inntil kr 20.000 pr. familie

Winterline

Se forsikringsvilkår (PDF)

Kontakt oss om våre forsikringer

Vennligst fyll ut kontaktskjemaet under ved spørsmål eller andre henvendelser.

Ved å trykke på Send godtar du at vi benytter opplysningene til å besvare henvendelsen din. Vi vil aldri dele disse opplysningene med tredjepart eller bruke de til markedsføring.