Bedrift    Bedriftsforsikringer 

Næringsbil

Person- og varebil med tillatt totalvekt inntil 3500 kg.

Se hva forsikringen dekker Kontakt oss

Firmabilen kan forsikres hos oss 

Vi tilbyr ansvar, delkasko og kaskoforsikring. I tillegg kan du velge tilleggsdekninger for fører- og passasjerulykke, leiebil og motor- og girskade.

Hva dekker forsikringen?

Matrisene under er oppdatert med vilkår for poliser med startdato etter 01.01.2022

Forsikringen dekker:

Kasko

Delkasko

Ansvar

Ansvar

Vi erstatter brannskade på bygning med fratrekk av avtalt egenandel. Forsikringen gjelder for skade ved: Brann, dvs. ild som er kommet løs. Plutselig nedsoting og eksplosjon.

Rettshjelp

Forsikringen dekker skade som følge av direkte lynnedslag og elektrisk fenomen. Med elektrisk fenomen menes kortslutning, lysbue, overslag og overspenning – også som følge av lyn og tordenvær.

Brann

Forsikringen omfatter bruddskade på bygningsledning for vann og annen væske, herunder radiator, varmtvannsbereder eller -beholder, oljetank, septiktank, drenskum, fyrkjele o.l.

Tyveri

Forsikringen dekker skader ved utstrømming av gass, vann eller annen væske fra rørledning med tilknyttet utstyr og skader som følge av vann som plutselig trenger inn i bygning fra terreng eller grunnen i slik mengde at det blir stående vann på gulvet.

Glasskader

Forsikringen dekker skade ved tyveri fra og hærverk i eller på bygning.

Veihjelp i Norden

Selskapet svarer for skade ved snøtyngde, snøpress og ras fra eller på tak. Unntatt er skade som alene rammer takrenner, snøfangere og markiser.

Bilhjelp hjemme

Forsikringen omfatter sikredes rettslige erstatningsansvar for skade som er voldt under utøvelse som eier av den forsikrede eiendom.

Veihjelp i Europa utenfor Norden

Forsikringen dekker skade som direkte skyldes naturulykke ved skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd.

Utforkjøring, kollisjon og velt

Forsikringen dekker skade som direkte skyldes naturulykke ved skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd.

Bagasje

Forsikringen dekker skade som direkte skyldes naturulykke ved skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd.

Tilleggsutstyr

Forsikringen dekker skade som direkte skyldes naturulykke ved skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd.

Dekninger som kan kjøpes som tillegg:

Kasko

Delkasko

Ansvar

Fører- og passasjerulykke

Tap av husleieinntekt som følge av dekningsmessig skade under bygningsforsikringen.

Leiebil

Tap av husleieinntekt som følge av dekningsmessig skade under bygningsforsikringen.

Leiebil utvidet

Tap av husleieinntekt som følge av dekningsmessig skade under bygningsforsikringen.

Motor- og girskade

Tap av husleieinntekt som følge av dekningsmessig skade under bygningsforsikringen.

Ansvar

Vi erstatter brannskade på bygning med fratrekk av avtalt egenandel. Forsikringen gjelder for skade ved: Brann, dvs. ild som er kommet løs. Plutselig nedsoting og eksplosjon.

Kasko   Delkasko   Ansvar

Rettshjelp

Forsikringen dekker skade som følge av direkte lynnedslag og elektrisk fenomen. Med elektrisk fenomen menes kortslutning, lysbue, overslag og overspenning – også som følge av lyn og tordenvær.

Kasko   Delkasko   Ansvar

Brann

Forsikringen omfatter bruddskade på bygningsledning for vann og annen væske, herunder radiator, varmtvannsbereder eller -beholder, oljetank, septiktank, drenskum, fyrkjele o.l.

Kasko   Delkasko

Tyveri

Forsikringen dekker skader ved utstrømming av gass, vann eller annen væske fra rørledning med tilknyttet utstyr og skader som følge av vann som plutselig trenger inn i bygning fra terreng eller grunnen i slik mengde at det blir stående vann på gulvet.

Kasko   Delkasko

Glasskader

Forsikringen dekker skade ved tyveri fra og hærverk i eller på bygning.

Kasko   Delkasko

Veihjelp i Norden

Selskapet svarer for skade ved snøtyngde, snøpress og ras fra eller på tak. Unntatt er skade som alene rammer takrenner, snøfangere og markiser.

Kasko   Delkasko

Bilhjelp hjemme

Forsikringen omfatter sikredes rettslige erstatningsansvar for skade som er voldt under utøvelse som eier av den forsikrede eiendom.

Kasko

Veihjelp i Europa utenfor Norden

Forsikringen dekker skade som direkte skyldes naturulykke ved skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd.

Kasko

Utforkjøring, kollisjon og velt

Forsikringen dekker skade som direkte skyldes naturulykke ved skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd.

Kasko

Bagasje

Forsikringen dekker skade som direkte skyldes naturulykke ved skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd.

Kasko

Tilleggsutstyr

Forsikringen dekker skade som direkte skyldes naturulykke ved skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd.

Kasko

Dekninger som kan kjøpes som tillegg

Fører- og passasjerulykke

Tap av husleieinntekt som følge av dekningsmessig skade under bygningsforsikringen.

Kasko   Delkasko   Ansvar

Leiebil

Tap av husleieinntekt som følge av dekningsmessig skade under bygningsforsikringen.

Kasko

Leiebil utvidet

Tap av husleieinntekt som følge av dekningsmessig skade under bygningsforsikringen.

Kasko

Motor- og girskade

Tap av husleieinntekt som følge av dekningsmessig skade under bygningsforsikringen.

Kasko

Se forsikringsvilkår (PDF)

Kontakt oss om våre forsikringer

Vennligst fyll ut kontaktskjemaet under ved spørsmål eller andre henvendelser.

Ved å trykke på Send godtar du at vi benytter opplysningene til å besvare henvendelsen din. Vi vil aldri dele disse opplysningene med tredjepart eller bruke de til markedsføring.