Forsikringsvilkår Bedrift

Hvorfor må vi ha vilkår?

Det var en gang det å bli forsikret var et partnerskap på liv og eksistens, som krevde stor gjensidig respekt. Forsikringen var et skjebnefellesskap basert på filosofien om at det var bedre å stå sammen om å dele risiko.

Denne form for forsikring var gjeldende helt fra oldtidens Mesopotamia og frem til 1800-tallets England. Da oppstod den moderne forsikring, som ble noe man handlet med og investerte i. På denne måten forsvant også sammenhengen mellom risikoens dekning og menneskene bak. Forsikring ble ganske enkelt til noe som kunne gjøres opp med penger, og erstatning var ikke lenger et spørsmål om hjelp.

I stedet ble det et spørsmål om å få mest mulig ut av situasjonen i forhold til det man hadde betalt gjennom årene. Forsikring mistet kontakten med sin opprinnelse og ble etter hvert til noe de færreste tenker så mye over. I overgangen fra å være partnerskap til å bli en hyllevare, forsvant også et av forsikringens fineste kjennetegn; Den uskrevne overenskomst om at erstatning ikke bare kan gjøres opp i penger, men at det mest av alt gjelder å hjelpe hverandre og begrense skaden når den inntreffer.

Selv om vi i Winterbergh mener at den mest moderne forsikring i verden skal bygge på disse opprinnelige ideer må vi ha vilkår. Vilkår er en bekreftelse på avtalens innhold, og vi anbefaler at du leser de i sammenheng med dine forsikringsbevis.

Ønsker du tilgang til tidligere versjoner av dine vilkår, kontakt din rådgiver.

Vilkår

Generelle vilkår

Generelle vilkår WGEN 1-5 vilkår 2023

Person

Fritidsulykke WFRI 1-3 vilkår 2023

Gruppeliv WGRU 1-8 vilkår 2023

Kollektiv ulykkesforsikring WKUL 1-5 vilkår 2023

Personalforsikring WPER 1-3 vilkår 2023

Reise WREI 1-6 vilkår 2023

Sykeavbrudd WSYA 1-4 vilkår 2023

Sykelønn WSYL 1-3 vilkår 2023

Yrkesskade WYSS 1-4 vilkår 2023

Vertikal Helseforsikring 16.11.2022

Bygning og Eiendeler

Bedriftsforsikring WBED 1-6 vilkår 2023

Borettslag Boligsameieforsikring WBRL 1-5 vilkår 2023

Kombinert industriavbruddsforsikring WIAV 1-4 vilkår 2023

Kombinert industriforsikring WIND 1-5 vilkår 2023

Maskinavbrudd WMAV 1-3 vilkår 2023

Maskinforsikring WMAS 1-3 vilkår 2023

Naturskade WTCNAT 1-2

Næringsbyggforsikring WNBY 1-5 vilkår 2023

Prosjekt Kombinert Entreprenørforsikring WPRO 1-3 vilkår 2023

Verdisak næring WVER 1-3 vilkår 2023

Kjøretøy

Arbeidsmaskin WARM 1-5 vilkår 2023

Næringsbilforsikring WNBL 1-9 vilkår 2023 

Små elektriske kjøretøy 1-0 vilkår 2023

Storbil WSTB 1-6 vilkår 2023

Tilhenger WTIL 1-3 vilkår 2023

Veterankjøretøy WVET 1-4 vilkår 2023

 

Ansvar

Ansvar WANS 1-3 vilkår 2023

Ansvar for behandlere i helsesektoren WBIH 1-3 vilkår 2023

Ansvar for bygge-og anleggsbransjen WABA 1-4 vilkår 2023

Ansvar for rådgivende ingeniører og arkitekter WARI 1-3 vilkår 2023

Ansvar for styremedlemmer og administrerende direktør WAST 1-3 vilkår 2023

Byggherreansvar inkludert graving sprengning WABI 1-3 vilkår 2023

Byggherreansvar uten graving spregning WABU 1-3 vilkår 2023

Formueskade WAFO 1-3 vilkår 2023

Underslag WUND 1-3 vilkår 2023

Transport

Transportforsikring av varer WTRA 1-3 vilkår 2023

Fornyelse og vilkårsbrev

Fornyelsesbrev 01.01.2023