Bedrift    Bedriftsforsikringer 

Personalforsikringer

Winterbergh har et bredt spekter personalforsikringer som kan tilpasses den enkelte bedriftens behov. Alt fra den grunnleggende lovpålagte yrkesskadeforsikringen til gode utvidede forsikringsdekninger som gir de ansatte trygghet og bedriften et konkurransefortrinn i rekrutteringsprosesser.

Les mer Kontakt oss

Yrkesskadeforsikring

Lovpålagt forsikring for ansatte, også deltidsansatte. Forsikringen gjelder mens den ansatte er i arbeid, på arbeidsstedet i arbeidstiden.

Fritidsulykkesforsikring 

Forsikringen speiler yrkesskadeforsikringens dekninger og gjelder for ulykkestilfeller som inntreffer i fritiden.

Gruppelivsforsikring

Forsikringen gir erstatning til de etterlatte ved den ansattes død. Erstatning går normalt til ektefelle/samboer/registrert partner men den ansatte kan velge at erstatningen skal tilfalle noen andre (begunstigelse).

Ulykkesforsikring

Forsikringen gir den forsikrede rett til erstatning ved ulykkestilfelle som medfører varig medisinsk invaliditet og/eller død.

Vertikal helse

Behandlingsforsikring for de ansatte. Winterbergh samarbeider med Vertikal Helse om behandlingsforsikring.

Reiseforsikring

Forsikringen gjelder for reiser i hele verden for tjeneste- eller fritidsreiser i inntil 7 uker.

Sykelønn

En kollektiv forsikring som gir erstatning til bedriften ved ansattes langstids sykefravær. Forsikringen kan tegnes for ansatte som har inntekt som er høyere enn 6 G (Folketrygdens grunnbeløp). NAV yter sykepenger opp til en lønn på 6 G, men eventuelle avtalte sykepenger ut over dette må betales av arbeidsgiver. Forsikringen kan sørge for at arbeidsgiver får erstatning når en ansatt blir langtidssyk slik at dette ikke blir en kapitabelastning for bedriften.

Sykeavbrudd

Sykeavbrudd er en forsikring som kan tegnes for en og en ansatt eller selvstendige næringsdrivende. Forsikringen kan erstatte faste utgifter og/eller sykelønn som overstiger 6 G. For selvstendige næringsdrivende dekkes i tillegg den delen av sykepenger under 6 G som NAV ikke dekker.

Se forsikringsvilkår (PDF)

Kontakt oss om våre forsikringer

Vennligst fyll ut kontaktskjemaet under ved spørsmål eller andre henvendelser.

Ved å trykke på Send godtar du at vi benytter opplysningene til å besvare henvendelsen din. Vi vil aldri dele disse opplysningene med tredjepart eller bruke de til markedsføring.