Bedrift    Bedriftsforsikringer 

Transport

Forsikring for varer og utstyr under transport.

Se hva forsikringen dekker Kontakt oss

En transportforsikring dekker skader som kan oppstå på handelsvarer og annet utstyr under transport i inn- og utland. Forsikringen gjelder når bedriften bærer risikoen eller har forsikringsplikt i henhold til kjøps- eller salgsavtalen. Forsikringen kan tegnes som en årsforsikring eller for en enkelt transport.

Winterbergh tilbyr transportforsikring på tre forskjellige vilkår:

  • A-vilkår – Alle farer
  • B-vilkår – Utvidet transportulykke
  • C-vilkår – Transportulykke

I tillegg tilbyr vi utvidelser og tilleggsvilkår slik at forsikringen kan tilpasses din bedrifts behov.

Hva dekker forsikringen?

Matrisene under er oppdatert med vilkår for poliser med startdato etter 01.01.2022

Forsikringen dekker:

A-vilkår

B-vilkår

C-vilkår

Sammenstøt

Skader som skyldes at sjøtransportmiddelet, landtransportmiddelet eller lufttransportmiddelet har vært utsatt for et sammenstøt

Sunket skip

Skader som følge av sunket sjøtransportmiddel

Kantret skip

Skader som følge av kantret sjøtransportmiddel

Grunnstøtning

Skader som skyldes at sjøtransportmiddelet har grunnstøtt.

Velting, avsporing og utforkjøring

Skade som skyldes at landtransportmiddelet har veltet, sporet av eller kjørt av veien.

Styrtet lufttransportmiddel

Skade som skyldes at lufttransportmiddelet har styrtet.

Kjørt av rullebanen

Skader som skyldes at lufttransportmiddelet har kjørt av rullebanen.

Brann, lynnedslag eller eksplosjon

Forsikringen dekker skader som følge av brann, lynnedslag eller eksplosjon

Naturkatastrofer

Dekker skader som oppstår etter naturkatastrofer som f.eks jordskjelv. vulkanutbrudd jordskred, snøskred e.l.

Felleshavarikostnader

Forsikringen omfatter felleshavaribidrag som er utlignet på den forsikrede interesse.

Overbord

Skade som skyldes varer som kastes eller skylles overbord.

Flom i transittlager

Skade som skyldes at vann fra hav, innsjø eller elv trenger inn i lager eller på oppbevaringsplass.

Lasting eller lossing

Skade som skyldes lasting eller lossing av de forsikrede varer, dog begrenset til totaltap av hele kolli.

Nødhavn

Lossing, lasting eller flytting av de forsikrede varer i nødhavn, og tyveri eller nedbør mens varene er lagret i nødhavn.

Tyveri

Skader som skyldes tyveri

Alle farer

Forsikringen dekker alle farer med noen unntak.
Se nedenfor. For fullstendig oversikt se vilkårene.

Dekninger som kan kjøpes som tillegg:

A-vilkår

B-vilkår

C-vilkår

Bedriftsflytting

Forsikringen dekker flytting av bedriftens løsøre fra et lokale til et annet

Egne varer i egen bil

Forsikringen gjelder for egne varer i egen bil. Forsikringen kan avtales på A- eller C-vilkår

Messe / utstillingsforsikring

Forsikringen gjelder transport til og fra messe eller utstillingslokale samt under opphold i lokalet

Termoklausul

Forsikringen omfatter også temperaturinnvirkninger eller kondens som skyldes transportmiddelets havari eller at termomaskineriet har vært ute av drift..

Verktøy

Forsikringen dekker verktøy under transport inkludert tyveri fra låst bil. Under opphold på arbeidsplass dekker forsikringen skade som følge av brann/vann/tyveri og hærverk.

Sammenstøt

Skader som skyldes at sjøtransportmiddelet, landtransportmiddelet eller lufttransportmiddelet har vært utsatt for et sammenstøt

A-vilkår   B-vilkår   C-vilkår

Sunket skip

Skader som følge av sunket sjøtransportmiddel

A-vilkår   B-vilkår   C-vilkår

Kantret skip

Skader som følge av kantret sjøtransportmiddel

A-vilkår   B-vilkår   C-vilkår

Grunnstøtning

Skader som skyldes at sjøtransportmiddelet har grunnstøtt.

A-vilkår   B-vilkår   C-vilkår

Velting, avsporing og utforkjøring

Skade som skyldes at landtransportmiddelet har veltet, sporet av eller kjørt av veien.

A-vilkår   B-vilkår   C-vilkår

Styrtet lufttransportmiddel

Skade som skyldes at lufttransportmiddelet har styrtet.

A-vilkår   B-vilkår   C-vilkår

Kjørt av rullebanen

Skader som skyldes at lufttransportmiddelet har kjørt av rullebanen.

A-vilkår   B-vilkår   C-vilkår

Brann, lynnedslag eller eksplosjon

Forsikringen dekker skader som følge av brann, lynnedslag eller eksplosjon

A-vilkår   B-vilkår   C-vilkår

Naturkatastrofer

Dekker skader som oppstår etter naturkatastrofer som f.eks jordskjelv. vulkanutbrudd jordskred, snøskred e.l.

A-vilkår   B-vilkår   C-vilkår

Felleshavarikostnader

Forsikringen omfatter felleshavaribidrag som er utlignet på den forsikrede interesse.

A-vilkår   B-vilkår   C-vilkår

Overbord

Skade som skyldes varer som kastes eller skylles overbord.

A-vilkår   B-vilkår

Flom i transittlager

Skade som skyldes at vann fra hav, innsjø eller elv trenger inn i lager eller på oppbevaringsplass.

A-vilkår   B-vilkår

Lasting eller lossing

Skade som skyldes lasting eller lossing av de forsikrede varer, dog begrenset til totaltap av hele kolli.

A-vilkår   B-vilkår

Nødhavn

Lossing, lasting eller flytting av de forsikrede varer i nødhavn, og tyveri eller nedbør mens varene er lagret i nødhavn.

A-vilkår   B-vilkår

Tyveri

Skader som skyldes tyveri

A-vilkår

Alle farer

Forsikringen dekker alle farer med noen unntak.
Se nedenfor. For fullstendig oversikt se vilkårene.

A-vilkår

Dekninger som kan kjøpes som tillegg

Bedriftsflytting

Forsikringen dekker flytting av bedriftens løsøre fra et lokale til et annet

A-vilkår

Egne varer i egen bil

Forsikringen gjelder for egne varer i egen bil. Forsikringen kan avtales på A- eller C-vilkår

A-vilkår   C-vilkår

Messe / utstillingsforsikring

Forsikringen gjelder transport til og fra messe eller utstillingslokale samt under opphold i lokalet

A-vilkår

Termoklausul

Forsikringen omfatter også temperaturinnvirkninger eller kondens som skyldes transportmiddelets havari eller at termomaskineriet har vært ute av drift..

A-vilkår

Verktøy

Forsikringen dekker verktøy under transport inkludert tyveri fra låst bil. Under opphold på arbeidsplass dekker forsikringen skade som følge av brann/vann/tyveri og hærverk.

C-vilkår

Se forsikringsvilkår (PDF)

Kontakt oss om våre forsikringer

Vennligst fyll ut kontaktskjemaet under ved spørsmål eller andre henvendelser.

Ved å trykke på Send godtar du at vi benytter opplysningene til å besvare henvendelsen din. Vi vil aldri dele disse opplysningene med tredjepart eller bruke de til markedsføring.