Bedrift    Bedriftsforsikringer 

Næringsbygg

Forsikringen omfatter dekninger for skader som et bygg kan bli utsatt for som brann, vannskade, tyveri, naturskade. Se oversikt nedenfor.

Forsikringen kan tegnes for både store og små bygninger.

Se hva forsikringen dekker Kontakt oss

Hva dekker forsikringen?

Matrisene under er oppdatert med vilkår for poliser med startdato etter 01.01.2022

Forsikringen dekker:

Dekket

Brann

Vi erstatter brannskade på bygning med fratrekk av avtalt egenandel. Forsikringen gjelder for skade ved: Brann, dvs. ild som er kommet løs. Plutselig nedsoting og eksplosjon.

Lynnedslag og elektrisk fenomen

Forsikringen dekker skade som følge av direkte lynnedslag og elektrisk fenomen. Med elektrisk fenomen menes kortslutning, lysbue, overslag og overspenning – også som følge av lyn og tordenvær.

Rørbrudd

Forsikringen omfatter bruddskade på bygningsledning for vann og annen væske, herunder radiator, varmtvannsbereder eller -beholder, oljetank, septiktank, drenskum, fyrkjele o.l.

Vann og annen væske

Forsikringen dekker skader ved utstrømming av gass, vann eller annen væske fra rørledning med tilknyttet utstyr og skader som følge av vann som plutselig trenger inn i bygning fra terreng eller grunnen i slik mengde at det blir stående vann på gulvet.

Tyveri og hærverk

Forsikringen dekker skade ved tyveri fra og hærverk i eller på bygning.

Snøtyngde, snøpress, ras fra tak

Selskapet svarer for skade ved snøtyngde, snøpress og ras fra eller på tak. Unntatt er skade som alene rammer takrenner, snøfangere og markiser.

Huseieransvar

Forsikringen omfatter sikredes rettslige erstatningsansvar for skade som er voldt under utøvelse som eier av den forsikrede eiendom.

Naturskade

Forsikringen dekker skade som direkte skyldes naturulykke ved skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd.

Dekninger som kan kjøpes som tillegg:

Dekket

Husleietap

Tap av husleieinntekt som følge av dekningsmessig skade under bygningsforsikringen.

Brann

Vi erstatter brannskade på bygning med fratrekk av avtalt egenandel. Forsikringen gjelder for skade ved: Brann, dvs. ild som er kommet løs. Plutselig nedsoting og eksplosjon.

Dekket

Lynnedslag og elektrisk fenomen

Forsikringen dekker skade som følge av direkte lynnedslag og elektrisk fenomen. Med elektrisk fenomen menes kortslutning, lysbue, overslag og overspenning – også som følge av lyn og tordenvær.

Dekket

Rørbrudd

Forsikringen omfatter bruddskade på bygningsledning for vann og annen væske, herunder radiator, varmtvannsbereder eller -beholder, oljetank, septiktank, drenskum, fyrkjele o.l.

Dekket

Vann og annen væske

Forsikringen dekker skader ved utstrømming av gass, vann eller annen væske fra rørledning med tilknyttet utstyr og skader som følge av vann som plutselig trenger inn i bygning fra terreng eller grunnen i slik mengde at det blir stående vann på gulvet.

Dekket

Tyveri og hærverk

Forsikringen dekker skade ved tyveri fra og hærverk i eller på bygning.

Dekket

Snøtyngde, snøpress, ras fra tak

Selskapet svarer for skade ved snøtyngde, snøpress og ras fra eller på tak. Unntatt er skade som alene rammer takrenner, snøfangere og markiser.

Dekket

Huseieransvar

Forsikringen omfatter sikredes rettslige erstatningsansvar for skade som er voldt under utøvelse som eier av den forsikrede eiendom.

Dekket

Naturskade

Forsikringen dekker skade som direkte skyldes naturulykke ved skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd.

Dekket

Dekninger som kan kjøpes som tillegg

Husleietap

Tap av husleieinntekt som følge av dekningsmessig skade under bygningsforsikringen.

Dekket

Se forsikringsvilkår (PDF)

Kontakt oss om våre forsikringer

Vennligst fyll ut kontaktskjemaet under ved spørsmål eller andre henvendelser.

Ved å trykke på Send godtar du at vi benytter opplysningene til å besvare henvendelsen din. Vi vil aldri dele disse opplysningene med tredjepart eller bruke de til markedsføring.