Privat    Privatforsikringer 

Barn

Winterbergh by WaterCircles har egen ulykkesforsikring som sikrer barnet ditt hvis noe uforutsett skulle skje. Dersom du har tegnet barneforsikring hos oss før 01.02.2022 har du barneforsikringen til Winterbergh, og har du tegnet etter denne datoen har du vårt nye produkt via YOUPLUS. 

Våren 2022 inngikk vi avtale med YOUPLUS som foretrukken samarbeidspartner på barneforsikring. YOUPLUS barneforsikring er blant de aller beste som finnes på markedet, og gir barnet ditt en trygg og tilrettelagt fremtid ved alvorlig sykdom eller ulykke.

Ønsker du tilbud på utvidet ulykkesforsikring for ditt barn, ta kontakt med en av våre dyktige forsikringsrådgivere.

En god barneforsikring sikrer barnet ditt dersom barnet skulle bli alvorlig syk eller utsatt for en ulykke. Denne forsikringen tar vare på barnet ditt også etter at det har blitt voksen.

Les mer Kontakt oss

Hvorfor bør du ha barneforsikring?

Vi anbefaler at alle barn har en forsikring. En barneforsikring gjør det enklere for barnet og familien dersom barnet skulle bli syk eller utsatt for en ulykke. Hvis barnet blir langvarig syk og ikke kan komme seg ut i full jobb som voksen, må barnet klare seg på trygd fra NAV.

Vi anbefaler derfor vår Barneforsikring Ekstra eller Super, da disse inkluderer både engangs- og månedlig utbetaling ved langvarig sykdom.

Under kan du lese mer om hva forsikringen dekker. Alle forsikringssummer er oppgitt i G.

G= Folketrygdens grunnbeløp

Hva dekker forsikringen?

Forsikringen dekker:

Super

Ekstra

Basis

Utbetaling ved varig skade og sykdom

Hvis barnet får en sykdom eller skade som gir en varig funksjonsnedsettelse på minst 50%, kommer forsikringen til utbetaling. Gir inntil 30G i utbetaling

Utvalgte sykdommer

Dekker 16 utvalgte sykdommer. Forsikringen gir utbetaling dersom barnet får en av disse. Gir 4G i utbetaling

Utvidet hjelpestønad

Forsikringen gir en ekstra utbetaling dersom barnet får hjelpestønad fra NAV. Hjelpestønad er en økonomisk støtte til barn eller foreldre som trenger langvarig, privat pleie og tilsyn. Gir inntil 10G i utbetaling

Ombygging av bolig

Dekker utgifter dersom barnet får en varig sykdom eller skade som krever at boligen må tilpasses eller bygges om. Gir inntil 1G i utbetaling

Uføreforsikring kan videreføres etter opphør

Barnet kan velge å videreføre uføreforsikringene uten å måtte fylle ut ny helseerklæring, når forsikringen opphører ved fylte 30 år.

Dagpenger ved sykehusopphold

Forsikringen kommer til utbetaling ved sykehusopphold som varer mer enn 7 dager. Den er ment å dekke foreldrenes merutgifter ved langvarig sykehusopphold med barn. Gir utbetaling på 1% av G pr natt, i max 1 år

Utbetaling ved dødsfall

Gir utbetaling hvis barnet dør. Forsikringen er ment å dekke utgifter til begravelse og andre kostnader som foreldrene måtte ha i forbindelse med tap av et barn. Gir utbetaling på 1G

Engangsutbetaling ved uførhet

Hvis barnet får en sykdom eller skade som fører til varig uførhet, vil forsikringen gi en engangsutbetaling.

10G

10G

5G

Månedlig utbetaling ved uførhet (1G pr år)

Hvis barnet får en sykdom eller skade som fører til langvarig sykemelding etter fylte 18 år, gis det en månedlig utbetaling til barnet. Utbetalingen blir årlig justert med 2%. G = Folketrygdens grunnbeløp

Til fylte 67 år

I 10 år

Dekkes ikke

Utbetaling ved varig skade og sykdom

Hvis barnet får en sykdom eller skade som gir en varig funksjonsnedsettelse på minst 50%, kommer forsikringen til utbetaling. Gir inntil 30G i utbetaling

Super   Ekstra   Basis

Utvalgte sykdommer

Dekker 16 utvalgte sykdommer. Forsikringen gir utbetaling dersom barnet får en av disse. Gir 4G i utbetaling

Super   Ekstra   Basis

Utvidet hjelpestønad

Forsikringen gir en ekstra utbetaling dersom barnet får hjelpestønad fra NAV. Hjelpestønad er en økonomisk støtte til barn eller foreldre som trenger langvarig, privat pleie og tilsyn. Gir inntil 10G i utbetaling

Super   Ekstra   Basis

Ombygging av bolig

Dekker utgifter dersom barnet får en varig sykdom eller skade som krever at boligen må tilpasses eller bygges om. Gir inntil 1G i utbetaling

Super   Ekstra   Basis

Uføreforsikring kan videreføres etter opphør

Barnet kan velge å videreføre uføreforsikringene uten å måtte fylle ut ny helseerklæring, når forsikringen opphører ved fylte 30 år.

Super   Ekstra   Basis

Dagpenger ved sykehusopphold

Forsikringen kommer til utbetaling ved sykehusopphold som varer mer enn 7 dager. Den er ment å dekke foreldrenes merutgifter ved langvarig sykehusopphold med barn. Gir utbetaling på 1% av G pr natt, i max 1 år

Super   Ekstra   Basis

Utbetaling ved dødsfall

Gir utbetaling hvis barnet dør. Forsikringen er ment å dekke utgifter til begravelse og andre kostnader som foreldrene måtte ha i forbindelse med tap av et barn. Gir utbetaling på 1G

Super   Ekstra   Basis

Engangsutbetaling ved uførhet

Hvis barnet får en sykdom eller skade som fører til varig uførhet, vil forsikringen gi en engangsutbetaling.

Super: 10G
Ekstra: 10G
Basis: 5G

Månedlig utbetaling ved uførhet (1G pr år)

Hvis barnet får en sykdom eller skade som fører til langvarig sykemelding etter fylte 18 år, gis det en månedlig utbetaling til barnet. Utbetalingen blir årlig justert med 2%. G = Folketrygdens grunnbeløp

Super: Til fylte 67 år
Ekstra: I 10 år
Basis: Dekkes ikke

Se forsikringsvilkår (PDF)

Kontakt oss om våre forsikringer

Vennligst fyll ut kontaktskjemaet under ved spørsmål eller andre henvendelser.

Ved å trykke på Send godtar du at vi benytter opplysningene til å besvare henvendelsen din. Vi vil aldri dele disse opplysningene med tredjepart eller bruke de til markedsføring.