Privat    Privatforsikringer 

Helseforsikring

Du kan ikke velge når du blir syk, men du kan velge at du kommer raskt til behandling. Vi bistår deg med å finne fram til den raskeste og beste behandlingen.

Se hva forsikringen dekker

Før du kan benytte forsikringen må din fastlege/allmenlege først utstede en henvisning til spesialist.

Hva dekker forsikringen?

Forsikringen dekker:

Inkludert

Behandlingsgaranti

Konsultasjon hos legespesialist innen 7 virkedager. Deretter behandling eller operasjon innen 10 virkedager.

Personlig medisinsk rådgiver

Personlig medisinsk rådgiver finner frem til riktig hjelp og gir støtte underveis i behandlingsforløpet.

Fysikalsk behandling

Dekker medisinsk nødvendig behandling for varig bedring ved sykdom uten begrensing i timeantall.

Psykolog

Dekker opptil 10 konsultasjoner, etter henvisning fra lege.

Psykologisk førstehjelp

Dekker inntil 10 konsultasjoner med psykologisk førstehjelp ved uforutsette hendelser som vold, trafikkulykke eller dødsfall.

Reise og opphold

Dekker kostnader til reise og opphold i forbindelse med utredning og behandling.

Rehabilitering

Dekker kostnader for rehabiliteringsopphold, foreskrevet av legespesialist etter operasjon eller annen behandling som dekkes av forsikringen.

Second opinion

Ny vurdering av allerede stilt diagnose, foreslått eller igangsatt behandling eller tidligere utført behandling.

Medisinsk rådgivning

Døgnåpen rådgivningstelefon der erfarne sykepleiere svarer på spørsmål om sykdom og helse.

Digital legekonsultasjon

Legekonsultasjon på video for reseptfornyelse, helsespørsmål og andre henvendelser som ikke krever fysisk undersøkelse

Digitalt terapiprogram

Digital selvhjelpstjeneste til behandling av bla.angst, depresjoner og søvnvansker.

Formidling av helsetjenester

Mulighet til å benytte våre fremforhandlede priser ved behandling eller operasjon som ikke dekkes av forsikringen.

Behandlingsgaranti

Konsultasjon hos legespesialist innen 7 virkedager. Deretter behandling eller operasjon innen 10 virkedager.

Inkludert

Personlig medisinsk rådgiver

Personlig medisinsk rådgiver finner frem til riktig hjelp og gir støtte underveis i behandlingsforløpet.

Inkludert

Fysikalsk behandling

Dekker medisinsk nødvendig behandling for varig bedring ved sykdom uten begrensing i timeantall.

Inkludert

Psykolog

Dekker opptil 10 konsultasjoner, etter henvisning fra lege.

Inkludert

Psykologisk førstehjelp

Dekker inntil 10 konsultasjoner med psykologisk førstehjelp ved uforutsette hendelser som vold, trafikkulykke eller dødsfall.

Inkludert

Reise og opphold

Dekker kostnader til reise og opphold i forbindelse med utredning og behandling.

Inkludert

Rehabilitering

Dekker kostnader for rehabiliteringsopphold, foreskrevet av legespesialist etter operasjon eller annen behandling som dekkes av forsikringen.

Inkludert

Second opinion

Ny vurdering av allerede stilt diagnose, foreslått eller igangsatt behandling eller tidligere utført behandling.

Inkludert

Medisinsk rådgivning

Døgnåpen rådgivningstelefon der erfarne sykepleiere svarer på spørsmål om sykdom og helse.

Inkludert

Digital legekonsultasjon

Legekonsultasjon på video for reseptfornyelse, helsespørsmål og andre henvendelser som ikke krever fysisk undersøkelse

Inkludert

Digitalt terapiprogram

Digital selvhjelpstjeneste til behandling av bla.angst, depresjoner og søvnvansker.

Inkludert

Formidling av helsetjenester

Mulighet til å benytte våre fremforhandlede priser ved behandling eller operasjon som ikke dekkes av forsikringen.

Inkludert

Se forsikringsvilkår (PDF)