Privat    Privatforsikringer 

Ulykke

Ulykkesforsikringen gir utbetaling ved ulykker som fører til varig fysisk skade (medisinsk invaliditet) og død.

Se hva forsikringen dekker Kontakt oss

Hva dekker forsikringen?

Forsikringen dekker:

Inkludert

Medisinsk invaliditet

Om du blir skadet i en ulykke og får nedsatt funksjonsevne og blir invalid, får du en erstatning. Forsikringen dekker ikke invaliditet som følge av tannskader eller ved invaliditetsgrader under 15 % for arr og vansiring. Størrelsen på utbetalingen er avhengig av invaliditetsgraden og forsikringssummen. Velger du progressiv dekning, vil du ved ulykke som fører til over 50 prosent medisinsk invaliditet få dobbel erstatning.

Behandlingsutgifter

Behandlingsutgifter som refunderes er rimelige og nødvendige behandlingsutgifter i Norden som er påløpt de to første årene etter ulykkesskaden, til: – lege og tannlege – medisiner og forbindingssaker foreskrevet av lege eller tannlege – kiropraktor- og fysioterapeutbehandling foreskrevet av lege – reiseutgifter

Dødsfall

Ved dødsfall som følge av ulykke utbetales en erstatning på kroner 50.000. Denne kan økes om ønskelig.

Medisinsk invadilitet

Om du blir skadet i en ulykke og får nedsatt funksjonsevne og blir invalid, får du en erstatning. Forsikringen dekker ikke invaliditet som følge av tannskader eller ved invaliditetsgrader under 15 % for arr og vansiring. Størrelsen på utbetalingen er avhengig av invaliditetsgraden og forsikringssummen. Velger du progresiv dekning, vil du ved ulykke som fører til over 50 prosent medisinsk invaliditet få dobbel erstatning.

Inkludert

Behandlingsutgifter

Behandlingsutgifter som refunderes er rimelige og nødvendige behandlingsutgifter i Norden som er påløpt de to første årene etter ulykkesskaden, til: – lege og tannlege – medisiner og forbindingssaker foreskrevet av lege eller tannlege – kiropraktor- og fysioterapeutbehandling foreskrevet av lege – reiseutgifter

Inkludert

Dødsfall

Ved dødsfall som følge av ulykke utbetales en erstatning på kroner 50.000. Denne kan økes om ønskelig.

Inkludert

Se forsikringsvilkår (PDF)

Kontakt oss om våre forsikringer

Vennligst fyll ut kontaktskjemaet under ved spørsmål eller andre henvendelser.

Ved å trykke på Send godtar du at vi benytter opplysningene til å besvare henvendelsen din. Vi vil aldri dele disse opplysningene med tredjepart eller bruke de til markedsføring.