fra 2023 blir det krev om forsikring på elektriske sparkesykler

Ansvarsforsikring sparkesykkel – Forsikring blir et krav i 2023

Fra 1. januar 2023 er elsparkesykkel og andre småelektriske kjøretøy som f.eks elektrisk skateboard og ståhjuling med og uten styre, omklassifisert fra «sykkel» til «liten elektrisk motorvogn» og vil da falle inn under bilansvarsloven. Dermed blir det lovpålagt å ha ansvarsforsikring på disse kjøretøyene på linje med andre kjøretøy.

Forsikringen dekker erstatningsansvaret hvis du som fører skulle påføre skade på deg selv, andre personer og andres eiendeler. Du forsikrer du deg mot å bli personlig økonomisk ansvarlig for personskader eller skader på andres eiendom.

Tekniske krav

For at en elsparkesykkel skal regnes som en liten elektrisk motorvogn slik at du kan bruke den på fortau og på gang- og sykkelvei, må den:

  • Veie maksimalt 70 kg inkludert batteri
  • Ikke være bredere enn 85 cm og ikke lengre enn 120 cm
  • Være sperret for hastighet over 20 km/t

Det er bare selvbalanserende kjøretøy som kan ha sete.

Sperret for hastighet over 20 km/t

Det er ikke fartsgrenser for bruk av elsparkesykler, men de må ha hastighetssperre. Det er produsenten som skal ha satt på en hastighetssperre som gjør at det ikke er mulig å oppnå høyere hastighet enn 20 kilometer i timen med motorkraft.
Kravet er ikke oppfylt hvis du kan endre maks hastighet via en bryter, ulike moduser eller en app.

Krav til bremser

Elsparkesykler skal ha et system som gjør det mulig å stanse på en sikker, effektiv og hurtig måte.

Krav til rød refleks bak

Det skal være rød refleks av godkjent type bak på elsparkesykkelen. Kravet gjelder likevel ikke hvis elsparkesykkelen har en størrelse eller utforming som gjør at det ikke er mulig å montere refleksen på en hensiktsmessig måte.

Krav til lys

Elsparkesykler skal ha lykt med gult eller hvitt lys foran. De kan også ha en flerfunksjonslykt som kan gi blinkende eller fast hvitt lys foran. Lykten skal gi tilstrekkelig lys uten å virke blendende. Denne kan du da bruke når du kjører i skumring eller mørke. Bak skal du ha lykt med rødt eller rødt blinkende lys.

Lyktene skal kunne ses tydelig på en avstand av 300 meter. En lykt som gir blinkende lys, skal blinke med minst 120 blink per minutt.

Lyktene skal være festet til elsparkesykkelen. Alternativt kan lyktene være festet på deg når du kjører elsparkesykkelen, men ikke på hodet ditt.

Krav til ringeklokke

Elsparkesykler skal ha ringeklokke. Kravet gjelder likevel ikke hvis sparkesykkelen har en størrelse eller utforming som gjør at det ikke er mulig å montere eller bruke ringeklokke på en hensiktsmessig måte.

Det er førers ansvar at krav oppfylles. Oppfylles ikke krav vil ikke kjøretøyet være kvalifisert til å være liten elektrisk motorvogn, og ansvarsforsikringen vil ikke være gyldig.

Ta kontakt med oss for et tilbud på forsikring av elsparkesykkel

Ved å trykke på Send godtar du at vi benytter opplysningene til å besvare henvendelsen din. Vi vil aldri dele disse opplysningene med tredjepart eller bruke de til markedsføring.