Burde du slå av strømmen helt på hytta denne vinteren?

Dyre strømutgifter? Vurderer du å slå av strømmen på hytta i vinter?

Dersom du vurderer å slå av strømmen helt på hytta denne vinteren, så bør du sørge for å gjøre dette riktig. Hvis du lar vannet fryse, og det blir vannskader som følge av dette – risikerer du at forsikringen ikke dekker skaden.

Dagens strømpriser har gjort mange hytteeiere nervøse. Når strømprisene kommer opp i mot 20 kroner kilowattimen, gjør at mange forståelig nok vurderer å stenge ned vinterhytta for vintersesongen.

Dette kan gå riktig galt dersom det ikke gjøres riktig.

En velkjent problemstilling er avstenging av vann og varme, og forsikringsselskapene opplever krav for sprukne vannklosetter eller rør, som følge av at vannet har frosset til is. Ødeleggelsene dette forårsaker, betyr at man kan oppleve store vannskader når snøen smelter og temperaturene synker. Vannet får fosse fritt inn på gulv og gjennom vegger på hytta. Stenger du ned hytta bør du fortsatt ha jevnlig tilsyn på hytta og gode rutiner for å sjekke at alt er i orden.

Faren for vannskade er såkalt høy. Derfor står det beskrevet i de fleste forsikringsavtaler at hytta må holde en høy nok og jevn temperatur for å forhindre at vannet fryser og for å forhindre vannskader.

Dersom du vurderer å stenge ned hytta for sesongen, må du tømme rør og ledninger for vann før du slår av strømmen helt. Vær god på forebyggende rutiner og vær nøye med dette slik at du ikke får noen overraskelser når hytta igjen tas i bruk. Du kan ikke regne med å få dekket skader som er forårsaket av frostskader dersom du glemmer dette punktet.

For de som ser nedstenging som eneste utvei, er den gode nyheten at det er mulig å tømme vannledninger/rør i alle typer hytter her til lands. For noen eldre hytter, så er dette mulig å gjøre selv. For nyere hytter som er bygget etter samme standard som vanlige boliger, anbefales det at du kontakter en rørlegger.

Slik tømmer du hytta for vann:

  • Steng vanntilførselen til hytta utendørs.
  • Avstengningen eller vanntilførselen må ligge frostfritt.
  • Åpne alle kraner på hytta og la vannet tappes.
  • Sørg for å fjerne alt vann i rørnettet.
  • Hvis det ikke er naturlig avtapping, må vannet blåses med en luftkompressor.
  • Tøm varmtvannsberederen. Husk å skru av strømmen før tømming. Når berederen skal brukes igjen, fyller du den med vann før du kobler til strømmen.
  • Sørg for å tømme tørketromler, vaskemaskiner og oppvaskmaskiner for vann.
  • Trekk ned i toalettet og sørg for at det ikke står vann i sisternen.
  • Fyll frostvæske, eller annen væske som ikke fryser, i alle vannlåser og sluk, inkludert toalettet.
  • Tøm hytta for alt av drikkevarer og væske som kan fryse og sprekke.

Mange tror kanskje at det holder med å stenge hovedstoppekranen, som ofte er plassert på badet eller vaskerommet. Denne skal alltid stenges når man forlater hytta. Å forberede hytta for å stå uten strøm og varme om vinteren, det er en helt annen prosess. Vår anbefaling er at folk uten rørleggerkompetanse burde la være å prøve dette selv. Kontakt en rørlegger for å være på den sikre siden, de har den faglig kompetansen og kan kvalitetssikre slik at du kan føle deg trygg.

Lønner det seg egentlig å stenge ned hytta?

Det kan være mye å spare på å stenge ned hytta for vintersesongen. Dersom dette ikke er et alternativ for deg og din familie, eller hvis prosessen med å tømme den for vann blir for stor, så kan man gjøre et anslag på hva det vil koste å holde den tilstrekkelig varm.

Det finnes noen estimater for å lage et slikt anslag. Det estimeres at en hytte på omtrent 80 kvadratmeter vil ha et forbruk på ca 5 000 kilowattimer i løpet av sesongen, selv når den står tom. For hver dag du er på hytta i løpet av vinteren kan du legge til 50 til 100 kilowattimer ekstra.

Dette er bare et estimat basert på gjennomsnittsberegninger. Akkurat din hytte er kanskje større eller mindre, bedre eller dårligere isolert, eller ligger et sted der utetemperaturen er høyere eller lavere. Dette vil selvfølgelig påvirke den faktiske kostnaden for å holde hytta varm nok. Huseierne anbefaler en innetemperatur på minimum 10 grader for å forhindre at vannet fryser.

Det kan være at beste løsning er å være litt «gjerrig» med strømmen når du er på hytta. Unngå å fyre for kråkene, lange og unødvendige dusjer og bad, og å lade elbilen unødvendig. Fyr heller med ved, kle dere godt og tenk på om det er nødvendig før dere bruker elektriske apparater. Det kan bli en litt annerledes hytteopplevelse med mer fokus på et enklere liv. Stemningen kan bli minst like god med fyr i peisen, stearinlys, og varme ullpledd.