EPSI-undersøkelse 2023:
WaterCircles – Best på Servicekvalitet!

Dommen har falt – Årets EPSI-rapport 2023

Nå er den her! Resultatene for EPSI sin måling av kundeopplevelse med de norske forsikringsselskapene for 2023. Det er gjennomført i underkant av 4500 dybdeintervjuer med privatkunder med god geografisk spredning rundt om i Norge. Studien er også større og bredere enn noen gang, og viser at kundeopplevelsen varierer en del mellom de ulike selskapene.

Kundetilfredsheten til våre kunder er over gjennomsnittet i bransjen og vi er bedre enn snittet på samtlige parameter.

Vi ligger gjennomgående helt i toppen på de fleste parametere sammenlignet med våre konkurrenter. Undersøkelsen viser videre at vi overordnet på kundetilfredshet ligger godt over bransjen og det er kun noen små desimaler som gjør at vi ikke er helt i toppen i år. Vi får likevel i år en 1. plass både når det gjelder servicekvalitet og forventninger til selskapet.

Det er også svært gledelig at vi er en klar nummer 2, når det gjelder verdi for pengene, her er servicen du får hos Watercircles i forhold til det du betaler, kvalitet på forsikringsproduktene du har i Watercircles i forhold til det du betaler og hvor konkurransedyktige opplever du at vi er på pris som definerer innhold og plassering. 

Videre er vi nummer 2 på Image noe sier at vi som selskap er oppriktig interessert i kundene våre, det er noe vi er stolte av og opptatt av som selskap.

I tråd med konseptet vårt er det  tillitsvekkende at en så stor del av kundene våre vil anbefale WaterCircles til venner og bekjente, derfor scorer vi så høyt og tar en 2 plass på lojalitet i EPSI undersøkelsen 2023. Her er vi vesentlig foran våre konkurrenter. I tillegg gjør selskapet et hopp på målingen om samfunnsansvar og bærekraft, noe som har vært et område det har vært fokusert på det siste året.

Tilliten til forsikringsselskapene er generelt høy

Forsikring er basert på tillit og felles fordeling av risiko. Dette går hånd i hånd med gode kunderelasjoner og høy servicegrad. Ifølge EPSI-undersøkelsen er det klart at kunder som opplever god rådgiving og personlig service fra sitt selskap, er de mest fornøyde. I tillegg kommer det frem at god kundekontakt gjennom for eksempel deling av skadeforebyggende tips, blir satt pris på i større grad.

I likhet med resten av bransjen, har vi ventet i spenning på denne rapporten. WaterCircles ønsker å kunne tilby den beste servicegraden innen forsikringsbransjen. Årets EPSI-rapport bekrefter at vi, sammen med våre fantastiske kunder, er på god vei til å nå dette målet. 

Vi skal se deg som kunde og være tilstede for deg ! 

Vi i WaterCircles er takknemlige for tilliten våre kunder gir oss.

Det bidrar til å gjøre oss enda bedre. 

Incentivprogram som gir noe tilbake til kundene, og som skaper et sterkere forsikringsfelleskap -tror vi er noe av suksessen. Gjennom vårt Vennebonus og Invitasjonsprogram belønner vi våre kunder, og det skaper økt tillit, en tettere personlig dialog og styrker kunderelasjonen. 

WaterCircles er den lille utfordreren mot de store selskapene, og det skal vi fortsette med. Personlig rådgiving og tilgjengelighet i kombinasjon med opplevd god verdi for pengene mener vi er de viktigste parameterne for å få fornøyde og lojale kunder. Uten dere ville vi ikke klart å bli så gode som vi er, og vi lover å fortsette med det.