Økende antall innbrudd – Du kan forebygge med enkle grep!

Da Norge var nedstengt og pandemien herjet som verst, så man en nedgang i antall innbrudd og tyverier. Den siste tiden har det denne trenden snudd, og man ser nå en økning i antall innmeldte forsikringssaker om tyverier og innbrudd. Gjør du det du kan for å forebygge?

Pandemien satte mange strenge begrensninger på samfunnet vårt. Blant annet var grensene stengt, og en stor del av befolkningen oppholdt seg hjemme. Dermed var det færre kriminelle i landet, og de hadde færre mulige mål.

Nå som grensene er åpne igjen, og folk flest er tilbake på kontoret, kommer de mobile vinningskriminelle tilbake. Det å bli utsatt for innbrudd er en ubehagelig opplevelse, og mange opplever det som traumatisk. Det er derimot flere ting du kan gjøre for å forebygge dette.

En av de enkleste og mest effektive måtene å forebygge tyveri og innbrudd på, er enkelt og greit å la det se ut som om noen er hjemme. Det handler om å gjøre det mindre tydelige for mobile vinningskriminelle å finne ut om du er hjemme eller ikke. Allier deg med en nabo, og samarbeid om å gjøre små ting for hverandre – slik som å hente i postkassen, kaste litt søppel i søppeldunken, eller å måke litt snø i ny og ne.

Du kan også vurdere å skaffe deg en FG-godkjent lås- og innbruddsalarm. Dette virker preventivt mot tyveri og innbrudd, samtidig som de ofte kommer levert med andre sikkerhetsfunksjoner som røyk- og brannvarsling.

Se liste over FG-godkjente alarmforetak mot innbrudd her.

Her er noen gode forebyggende tips og råd:

  • Hold alle vinduer og dører låst, uansett om du er hjemme eller ikke.
  • Gå til anskaffelse av FG-godkjente låser og montører.
  • Sjekk at alle dører og vinduer er lukket og låst før du forlater boligen.
  • Få det til å se ut som du er hjemme.
  • Samarbeid med en nabo om å holde et øye med hverandres hjem. Ta inn post, måke snø osv.
  • Skaff en FG-godkjent alarm med røykdeteksjon. Se liste over FG-godkjente alarmforetak mot innbrudd her.
  • Unngå at verdigjenstander som datamaskiner, mobiltelefoner og kamera ligger lett synlig.
  • Dokumentér verdisakene dine med bilder – på denne måten er det enklere å finne ut av hva som eventuelt er blitt stjålet.