Når værvarslingen melder om kommende styrtregn, er det viktig å vite hvordan du kan skjerme boligen og eiendelene dine.

Vær til besvær – Ekstreme vannmengder


Denne høsten har vist oss store endringer i værmønstre, og gitt ekstremvær med enorme vannmengder på kort tid. Det har ført til alvorlige konsekvenser for hus og eiendeler flere steder i landet. Klimaendringene påvirker oss alle.


Været får vi ikke gjort noe med, men likevel er det noen praktiske råd som kan gjøre deg litt bedre rustet mot det uforutsette, og minimere skader og potensielle tap på eiendeler. Her er en kort og god sjekkliste:

Avløp og kummer

Sørg for at avløp, kummer og takrister er åpne slik at vannet har fritt leide. Fjern store kvister og gjenstander i hagen eller på eiendom som kan hindre fri vannføring.

Dører og Vinduer

Sjekk at dører og vinduer er godt lukket, og det er ekstra viktig med kjelleretasjen.

Sjekk taket

Kontroller at det ikke er løse takstein, takpapp eller andre materialer som kan blåse av under sterk vind. Tette alle eventuelle hull for å forhindre vanninntrenging.

Rengjør dreneringssystemer

Rens takrenner og nedløpsrør for å sikre god drenering av regnvann. Dette vil forhindre vannoppsamling og potensiell skade.

Lagre verdisaker høyt

Flytt verdisaker til øvre etasjer eller høye hyller for å unngå potensiell vannskade. Flytt ting i kjellere opp i øvre etasjer, også ting som står på bakkenivå i garasje.  “Kloss opp” gjenstander hvis de ikke kan flyttes. Det vil si å plassere noe under gjenstander slik at de kommer høyere opp fra gulvet. 

Sikre løse gjenstander

Fjern eller sikre løse gjenstander utendørs som hagemøbler, trampoliner, grill, potteplanter, og verktøy. Sterk vind kan gjøre disse gjenstandene til farlige prosjektiler.

Samarbeid

Avtal med naboer eller venner om å foreta tiltak og holde øye med huset ditt dersom du er bortreist.

Følg med på nyhetsoppdateringer

Hold et øye med værvarsler, nyhetssendinger og offisielle meldinger for å være forberedt på kommende hendelser.

Ved å være proaktiv og ta nødvendige forholdsregler, kan man redusere risikoen for alvorlig skade når ekstremvær inntreffer.