Privat    Privatforsikringer 

Snøscooterforsikring

Winterbergh sin snøscooterforsikring har tre ulike dekninger. Basert på ditt behov kan du velge alt fra ansvarsforsikring til kasko. Din personlige rådgiver hjelper deg med hvilken dekning som passer for deg.

Se hva forsikringen dekker Kontakt oss

Hva dekker forsikringen?

Forsikringen dekker:

Kasko

Delkasko

Ansvar

Ansvar

Gir ubegrenset erstatning ved skade på personer. Andres kjøretøy, bygninger og andres gjenstander er dekket med inntil kr 100 000 000,-

Rettshjelp

Vi dekker utgifter til advokatbistand i en tvist med inntil kr 100.000,- med fratrekk av egenandel kr 5.000,- med tillegg av 20% av det overskytende.

Fører- og passasjerulykke

Vi gir erstatning ved personskade på fører og/eller passasjer.

Brann

Vi dekker skade på snøscooter som følge av brann, lynnedslag, og eksplosjon, med fratrekk av avtalt egenandel.

Tyveri

Vi dekker tyveri av snøscooter eller fysisk skade på snøscooter som følge av forsøk på tyveri, med fratrekk av avtalt egenandel.

Veihjelp

Vi dekker veihjelp i Norden med fradrag av egenandel på kr 500,-. Vi har avtale med Viking Redningstjeneste, ta kontakt på tlf 06000

Utforkjøring, kollisjon og velt

Vi dekker skade på egen snøscooter ved utforkjøring, velt, kollisjon, hærverk eller skader som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre hendelse, med fratrekk av avtalt egenandel.

Ansvar

Gir ubegrenset erstatning ved skade på personer. Andres kjøretøy, bygninger og andres gjenstander er dekket med inntil kr 100 000 000,-

Kasko    Delkasko    Ansvar

Rettshjelp

Vi dekker utgifter til advokatbistand i en tvist med inntil kr 100.000,- med fratrekk av egenandel kr 5.000,- med tillegg av 20% av det overskytende.

Kasko    Delkasko    Ansvar

Fører- og passasjerulykke

Vi gir erstatning ved personskade på fører og/eller passasjer.

Kasko    Delkasko    Ansvar

Brann

Vi dekker skade på snøscooter som følge av brann, lynnedslag, og eksplosjon, med fratrekk av avtalt egenandel.

Kasko    Delkasko

Tyveri

Vi dekker tyveri av snøscooter eller fysisk skade på snøscooter som følge av forsøk på tyveri, med fratrekk av avtalt egenandel.

Kasko    Delkasko

Veihjelp

Vi dekker veihjelp i Norden med fradrag av egenandel på kr 500,-. Vi har avtale med Viking Redningstjeneste, ta kontakt på tlf 06000

Kasko    Delkasko

Utforkjøring, kollisjon og velt

Vi dekker skade på egen snøscooter ved utforkjøring, velt, kollisjon, hærverk eller skader som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre hendelse, med fratrekk av avtalt egenandel.

Kasko

Se forsikringsvilkår (PDF)

Kontakt oss om våre forsikringer

Vennligst fyll ut kontaktskjemaet under ved spørsmål eller andre henvendelser.

Ved å trykke på Send godtar du at vi benytter opplysningene til å besvare henvendelsen din. Vi vil aldri dele disse opplysningene med tredjepart eller bruke de til markedsføring.