Privat    Privatforsikringer 

Veteranbilforsikring

Winterbergh sin veteranbilforsikring har ulike dekninger. Basert på ditt behov kan du velge alt fra ansvarsdekning til kasko. Din personlige rådgiver hjelper deg med hvilken dekning som passer for deg.

Se hva forsikringen dekker Kontakt oss

Hva dekker forsikringen?

Forsikringen dekker:

Kasko

Delkasko

Ansvar

Ansvar

Gir ubegrenset erstatning ved skade på personer. Andres kjøretøy, bygninger og andres gjenstander er dekket med inntil kr 100 000 000,-

Rettshjelp

Vi dekker utgifter til advokatbistand i en tvist med inntil kr 100.000,- med fratrekk av egenandel kr 5.000,- med tillegg av 20% av det overskytende.

Fører- og passasjerulykke

Vi gir erstatning ved personskade på fører og/eller passasjer.

Brann

Vi dekker skade på veteranbil som følge av brann, lynnedslag, og eksplosjon, med fratrekk av avtalt egenandel.

Tyveri

Vi dekker tyveri av veteranbilen din eller fysisk skade på bilen som følge av forsøk på tyveri, med fratrekk av avtalt egenandel.

Glasskader

Vi dekker skade på front-, side- og bakvinduer, samt glasstak og takluker av glass. Forsikringen dekker ikke lykter eller speil. Ved reparasjon av rute trekkes ingen egenandel. Må ruten byttes, trekkes en egenandel på kr 3 000,-. Vi har avtale med Hurtigruta Carglass. Finn din nærmeste avdeling og book time på www.carglass.no

Veihjelp

Vi dekker veihjelp i Norden. På reiser i inntil 3 måneder gjelder forsikringen også i de øvrige deler av Europa unntatt Tyrkia, Russland, Belarus og Kosovo. Veihjelpsdekningen gjelder også på hjemmeadressen med fradrag av egenandel på kr 500,-
Vi har avtale med Viking Redningstjeneste, ta kontakt på tlf 06000

Bagasje

Vi dekker tyveri av bagasje i bil samt bagasje som skades hvis bilen blir utsatt for skade. Erstatningen dekker inntil kr 5 000,-

Tilleggsutstyr

Vi dekker tilleggsutstyr, dekor, folie og spesiell lakk. Forsikringen omfatter også dekor/reklametekst og lakkering ut over motorvognens seriemessige utførelse. Erstatningen dekker inntil kr 10 000,-

Utforkjøring, kollisjon og velt

Vi dekker skade på egen veteranbil ved utforkjøring, velt, kollisjon, hærverk eller skader som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre hendelse, med fratrekk av avtalt egenandel.

Ansvar

Gir ubegrenset erstatning ved skade på personer. Andres kjøretøy, bygninger og andres gjenstander er dekket med inntil kr 100 000 000,-

Kasko    Delkasko    Ansvar

Rettshjelp

Vi dekker utgifter til advokatbistand i en tvist med inntil kr 100.000,- med fratrekk av egenandel kr 5.000,- med tillegg av 20% av det overskytende.

Kasko    Delkasko    Ansvar

Fører- og passasjerulykke

Vi gir erstatning ved personskade på fører og/eller passasjer.

Kasko    Delkasko    Ansvar

Brann

Vi dekker skade på veteranbil som følge av brann, lynnedslag, og eksplosjon, med fratrekk av avtalt egenandel.

Kasko    Delkasko

Tyveri

Vi dekker tyveri av veteranbilen din eller fysisk skade på bilen som følge av forsøk på tyveri, med fratrekk av avtalt egenandel.

Kasko    Delkasko

Glasskader

Vi dekker skade på front-, side- og bakvinduer, samt glasstak og takluker av glass. Forsikringen dekker ikke lykter eller speil. Ved reparasjon av rute trekkes ingen egenandel. Må ruten byttes, trekkes en egenandel på kr 2 500,-. Vi har avtale med Hurtigruta Carglass. Finn din nærmeste avdeling og book time på www.carglass.no

Kasko    Delkasko

Veihjelp

Vi dekker veihjelp i Norden med fradrag av egenandel på kr 500,-. Vi har avtale med Viking Redningstjeneste, ta kontakt på tlf 06000

Kasko    Delkasko

Veihjelp utvidet

Vi dekker veihjelp i Norden. På reiser i inntil 3 måneder gjelder forsikringen også i de øvrige deler av Europa samt i Israel og Tyrkia. Veihjelpsdekningen gjelder også på hjemmeadressen med fradrag av egenandel på kr 500,-
Vi har avtale med Viking Redningstjeneste, ta kontakt på tlf 06000

Kasko

Bagasje

Vi dekker tyveri av bagasje i bil samt bagasje som skades hvis bilen blir utsatt for skade. Erstatningen dekker inntil kr 5 000,-

Kasko

Tilleggsutstyr

Vi dekker tilleggsutstyr, dekor, folie og spesiell lakk. Forsikringen omfatter også dekor/reklametekst og lakkering ut over motorvognens seriemessige utførelse. Erstatningen dekker inntil kr 10 000,-

Kasko

Utforkjøring, kollisjon og velt

Vi dekker skade på egen veteranbil ved utforkjøring, velt, kollisjon, hærverk eller skader som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre hendelse, med fratrekk av avtalt egenandel.

Kasko

Leiebil

Kasko: Leiebil for kr 375,- per dag i inntil 10 dager.
Winterline: Leiebil for kr 600,- per dag i hele reperasjonstiden maks 45 dager.

Kasko

Feilfylling

Ved fylling av feil drivstoff på kjøretøyet, for eksempel bensin på dieselbil, dekkes reparasjon av skader på kjøretøyets drivstoffsystem og motor.

Kasko

Se forsikringsvilkår (PDF)

Kontakt oss om våre forsikringer

Vennligst fyll ut kontaktskjemaet under ved spørsmål eller andre henvendelser.

Ved å trykke på Send godtar du at vi benytter opplysningene til å besvare henvendelsen din. Vi vil aldri dele disse opplysningene med tredjepart eller bruke de til markedsføring.