Privat    Privatforsikringer 

Campingvogn

Winterbergh sin campingvognforsikring har ulike dekninger. Basert på ditt behov kan du velge brann og tyveri dekning eller kasko. Din personlige rådgiver hjelper deg med hvilken dekning som passer ditt behov.

Se hva forsikringen dekker Kontakt oss

Hva dekker forsikringen?

Forsikringen dekker:

Kasko

Brann og tyveri

Brann

Vi dekker skade på campingvogn som følge av brann, lynnedslag, og eksplosjon, med fratrekk av avtalt egenandel.

Tyveri

Vi dekker tyveri av campingvogn eller fysisk skade på campingvogn som følge av forsøk på tyveri, med fratrekk av avtalt egenandel.

Rettshjelp

Vi dekker utgifter til advokatbistand i en tvist med inntil kr 100.000,- med fratrekk av egenandel kr 5.000,- med tillegg av 20% av det overskytende.

Glasskader

Vi dekker skade på front-, side- og bakvinduer, samt glasstak og takluker av glass. Forsikringen dekker ikke lykter eller speil. Ved reparasjon av rute trekkes ingen egenandel. Må ruten byttes, trekkes en egenandel på kr 2 500,-. Vi har avtale med Hurtigruta Carglass. Finn din nærmeste avdeling og book time på www.carglass.no

Bagasje

Begrenset til kr 30.000,- pr skadetilfelle dekkes
-Løst campingutstyr
-Bagasje som midlertidiger med på reisen/til bruk under oppholdet som befinner seg i campingvogn eller spikertelt koblet sammen med vognen.

Utforkjøring, kollisjon og velt

Vi dekker skade på egen campingvogn ved utforkjøring, velt, kollisjon, hærverk eller skader som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre hendelse, med fratrekk av avtalt egenandel.

Skadedyr

Uforutsett skade forårsaket av insekter og gnagere

Veihjelp

Hvis trekkvogn, campingbil og/eller campingvogn må etterlates etter forhold omtalt i veihjelpvilkåret, yter Selskapet inntil kr 350,- til ekstra oppholdskostnader pr dag i inntil 21 dager dersom trekkvogn må etterlates og erstatningsbil med tilhengerfeste ikke kan skaffes.

Brann

Vi dekker skade på campingvogn som følge av brann, lynnedslag, og eksplosjon, med fratrekk av avtalt egenandel.

Kasko    Brann og Tyveri

Tyveri

Vi dekker tyveri av campingvogn eller fysisk skade på campingvogn som følge av forsøk på tyveri, med fratrekk av avtalt egenandel.

Kasko    Brann og Tyveri

Rettshjelp

Vi dekker utgifter til advokatbistand i en tvist med inntil kr 100.000,- med fratrekk av egenandel kr 5.000,- med tillegg av 20% av det overskytende.

Kasko    Brann og Tyveri

Glasskader

Vi dekker skade på front-, side- og bakvinduer, samt glasstak og takluker av glass. Forsikringen dekker ikke lykter eller speil. Ved reparasjon av rute trekkes ingen egenandel. Må ruten byttes, trekkes en egenandel på kr 2 500,-. Vi har avtale med Hurtigruta Carglass. Finn din nærmeste avdeling og book time på www.carglass.no

Kasko    Brann og Tyveri

Bagasje

Begrenset til kr 30.000,- pr skadetilfelle dekkes
-Løst campingutstyr
-Bagasje som midlertidiger med på reisen/til bruk under oppholdet som befinner seg i campingvogn eller spikertelt koblet sammen med vognen.

Kasko

Utforkjøring, kollisjon og velt

Vi dekker skade på egen campingvogn ved utforkjøring, velt, kollisjon, hærverk eller skader som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre hendelse, med fratrekk av avtalt egenandel.

Kasko

Skadedyr

Uforutsett skade forårsaket av isekter og gnagere

Kasko

Veihjelp

Hvis trekkvogn, campingbil og/eller campingvogn må etterlates etter forhold omtalt i veihjelpvilkåret, yter Selskapet inntil kr 350,- til ekstra oppholdskostnader pr dag i inntil 21 dager dersom trekkvogn må etterlates og erstatningsbil med tilhengerfeste ikke kan skaffes.

Kasko

Se forsikringsvilkår (PDF)

Kontakt oss om våre forsikringer

Vennligst fyll ut kontaktskjemaet under ved spørsmål eller andre henvendelser.

Ved å trykke på Send godtar du at vi benytter opplysningene til å besvare henvendelsen din. Vi vil aldri dele disse opplysningene med tredjepart eller bruke de til markedsføring.