Privat    Privatforsikringer 

Innboforsikring fritidsbolig

En innboforsikring i fritidsbolig sikrer dine verdier på hytta eller i fritidsbolig. Din personlige rådgiver hjelper deg med hvilken dekning som passer ditt behov.

Se hva forsikringen dekker Kontakt oss

Hva dekker forsikringen?

Forsikringen dekker:

Winterline

Standard

Brannskade

Vi dekker skade ved brann, plutselig nedsoting, elektrisk fenomen eller lynnedslag, med fratrekk av avtalt egenandel.

Vannskade

Vi dekker skade ved vann, gass eller væske som strømmer ut fra rørledning og tilknyttet utstyr ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse.

Innvendige følgeskader ved vann som plutselig trenger inn i bygning direkte fra terreng når det fører til synlig frittstående vann over laveste gulv, med fratrekk av avtalt egenandel.

Tyveri, innbrudd og skadeværk

Vi dekker gjenstander som blir stjålet eller ødelagt i forbindelse med tyveri og innbrudd i fritidsboligen din, dette gjelder også gjenstander som blir stjålet fra privat boligs uteareal, garasje eller arbeidsplassen din, med fratrekk av avtalt egenandel.

Naturskade

Får du naturskader som følge av flom, storm, skred, flodbølger, meteorittnedslag eller jordskjelv, dekker vi skadene, med fratrekk av egenandel på kr 8 000,-.

Sykkelforsikring

Sykkel som blir stjålet når den står låst, erstattes med inntil kr 15 000,-, med fratrekk av avtalt egenandel. Har du Elitedekning, økes summen til 40 000,- kroner.

Har du dyrere sykkel enn 40 000,- kroner, ta kontakt med oss for å utvide forsikringen.

Elsykkel er forsikret på samme måte som vanlig sykkel, og forsikringen gjelder i hele Norden.

Brannskade

Vi dekker skade ved brann, plutselig nedsoting, elektrisk fenomen eller lynnedslag, med fratrekk av avtalt egenandel.

Winterline    Standard

Vannskade

Vi dekker skade ved vann, gass eller væske som strømmer ut fra rørledning og tilknyttet utstyr ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse.

Innvendige følgeskader ved vann som plutselig trenger inn i bygning direkte fra terreng når det fører til synlig frittstående vann over laveste gulv, med fratrekk av avtalt egenandel.

Winterline    Standard

Tyveri, innbrudd og skadeværk

Vi dekker gjenstander som blir stjålet eller ødelagt i forbindelse med tyveri og innbrudd i fritidsboligen din, dette gjelder også gjenstander som blir stjålet fra privat boligs uteareal, garasje eller arbeidsplassen din, med fratrekk av avtalt egenandel.

Winterline    Standard

Naturskade

Får du naturskader som følge av flom, storm, skred, flodbølger, meteorittnedslag eller jordskjelv, dekker vi skadene, med fratrekk av egenandel på kr 8 000,-.

Winterline    Standard

Sykkelforsikring

Sykkel som blir stjålet når den står låst, erstattes med inntil kr 15 000,-, med fratrekk av avtalt egenandel. Har du Elitedekning, økes summen til 40 000,- kroner.

Har du dyrere sykkel enn 40 000,- kroner, ta kontakt med oss for å utvide forsikringen.

Elsykkel er forsikret på samme måte som vanlig sykkel, og forsikringen gjelder i hele Norden.

Winterline    Standard

Se forsikringsvilkår (PDF)

Kontakt oss om våre forsikringer

Vennligst fyll ut kontaktskjemaet under ved spørsmål eller andre henvendelser.

Ved å trykke på Send godtar du at vi benytter opplysningene til å besvare henvendelsen din. Vi vil aldri dele disse opplysningene med tredjepart eller bruke de til markedsføring.